Ki ismeri igazán a klasszikus tánc vagy a kortárs tánc eredetét?

A tánc evolúciója elengedhetetlen kelléke a művészettörténet tanulmányozásának és a hivatalos táncversenyekre való felkészülésnek.

A tánctörténet amellett, hogy hasznos lehet táncos tanulmányaidhoz, lehetővé teszi személyes kultúrádnak gazdagítását is, hiszen jobban megérted majd a különböző stílusok kialakulását és fejlődését.

Merülj el velünk a táncművészet nagy történetében!

A legjobb Tánc tanárok elérhetőek
Jusztina
5
5 (5 vélemény)
Jusztina
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Lili
Lili
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Hanna napsugár
Hanna napsugár
5000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Devid
5
5 (2 vélemény)
Devid
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Nikolett
Nikolett
5000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Sándor
Sándor
8500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Angéla
Angéla
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Gergely
Gergely
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Jusztina
5
5 (5 vélemény)
Jusztina
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Lili
Lili
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Hanna napsugár
Hanna napsugár
5000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Devid
5
5 (2 vélemény)
Devid
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Nikolett
Nikolett
5000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Sándor
Sándor
8500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Angéla
Angéla
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Gergely
Gergely
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Gyerünk!

Az őskori táncosok

Ha a táncművészet annyira tetszik honfitársainknak, az biztosan azért van, mert a tánc bennünk gyökerezik!

A tánc létezése még a történelem előtti időkre nyúlik vissza: egyes európai, afrikai vagy ázsiai barlangokban találunk rajzokat, amelyek az első embert ábrázolják táncolva. Az egyik legismertebb példa a táncoló varázslóé, amely a francia Ariège megyében, a Trois Frères barlangban található.

A kortárs régészek aprólékos munkájának köszönhetően egyiptomi táncosok rajzaival díszített sírokat, sőt hasonló metszeteket is találhattunk az indiai Bhimetka szikláin, ezek a kövek több mint 30.000 évesek!

Ezek a metszetek különösen értékesek a művészettörténészek számára. Valójában mivel a tánc absztrakt mozdulatokból áll, összetett a keletkezésének pontos dátumozása.

A táncot a civilizáció fejlődése szempontjából is elengedhetetlennek tartják.

esőtánc
A táncaik során alkalmazott mozdulatok alapvető, hétköznapi mozdulatok voltak, amelyek elég egyszerűek voltak ahhoz, hogy mindenki bele tudott kapcsolódni. A férfiak akkoriban a táncot a csatára való felkészülésként is használták.

Mivel az első embereknek még nem volt nyelvük, a test mozgása lépett működésbe, hogy kommunikálni tudjanak. A táncnak spirituális dimenziója volt: elsősorban a különböző “sorscsapások” elűzésére (esőtánc) vagy a bátorságra (háborús vagy vadásztánc) használták. A törzsek így felismerhették egymást, valamint a tánc a szeretetre és a békés együttélésre is biztatott.

Kr.e. 4000 körül kezdett megjelenni a tánc technikája. Egyes férfiak ezután vallásos táncokat kezdtek fejleszteni olyan mozdulatok beépítésével, mint a páros tánc vagy a forgatás. A táncosok szimmetriájának és az új koreográfiai képsoroknak köszönhetően a tánc kezdett kecsessé és harmonikussá válni.

A táncművészet tehát nem lebecsülendő: valójában az egyik legrégebbi művészet, amely nélkül őseinknek nagy nehézségei lettek volna a kommunikációban!

Tánczene még nem létezett, és mégis!

Ahogyan D. Tóth Kriszta is megmondta: “Amikor két egymásnak ennyire ismerős test mozog együtt, akkor nem kell figyelni semmi másra, csak a gondolatokra és a zenére. A testek úgyis pontosan tudják, mit csinál a másik. Zsigerből.”

Tánc az ókorban

Igaz ugyan, hogy már az őskorban is táncolt az ember, de az ókor időszakában kapott lendületet a tánc a társadalomban!

A fáraók Egyiptomja alatt a rajztechnikák fejlődtek, lehetővé téve a régészek számára, hogy többet megtudjanak e művészet gyakorlatáról is.

Abban az időben az egyiptomi táncosok rugalmasságról tettek tanúbizonyságot azáltal, hogy nagyon magasra emelték a lábukat, hogy a testük egyensúlyán dolgozzanak.

Bár a tánc fontos volt az ókori Egyiptomban, mindenekelőtt Görögországban kapott előkelő helyet ez a művészet!

A görög civilizáció táncosai a következőket gyakorolták:

— vallásos táncok,

— drámai táncok,

— lírai táncok,

— különleges táncok stb.

Az Iliászban és az Odüsszeiában Homérosz a görög civilizáció által ténylegesen gyakorolt ​​táncokra alapoz, különösen az esküvői rítus során. A tánc mindenekelőtt kollektív: férfiak és nők csuklójuknál fogva körben táncolnak.

Az ókorban a legnépszerűbb tánc a dionüszoszi tánc maradt. Valójában a táncművészetet a halandók és halhatatlanok közötti kommunikáció eszközének tekintették. A görög nép ezért Dionüszosz isten tiszteletére tartott vallási szertartások során táncolt, bár a tánc más rituálék során is jelen volt.

Lucian de Samosata De Saltatione című könyvében kifejti a tánc fontosságát:

„Azok, akik őszintén beszéltek eredetéről, megerősítik, hogy minden dolog teremtésének pillanatában keletkezett, és egyidős a Szeretettel, a legrégebbi istenekkel."

ókori görög
A Syrtos a néptánc legrégebbi formájaként ismert, de ma is a legnépszerűbb.

A táncnak számos funkciója volt az ókori emberek számára:

— Kommunikált és baráti kapcsolatokat alakított ki a társadalmi interakciók során,

— Imádkozott egy istenhez hivatalos szertartások és vallási szertartások során,

— Sebgyógyítás, különösen haláltánc közben,

— Érzések kifejezése az ellenkező nem vagy család felé.

Minden ősi tánc egy bizonyos érzést fejez ki. A gymnopaedia lassú, komoly tánc volt, amely tragikus érzést közvetített. A pyrrhic és a sicinnis gyorsabb táncok, szatirikus érzelmeket fejeztek ki. Végül a hiporkéma, egy játékos és lendületes tánc fejezte ki a táncosok örömét.

A férfiak, a nők és a gyerekek nem mindig ugyanazt a táncstílust kedvelték általában. Valójában a tánc mindenekelőtt az ókori táncosok társadalmi helyzetének, nemének, korának és származási országának megkülönböztetésére szolgált.

Igen, jól értetted: ahhoz, hogy igazi táncprofi legyél, bele kell merülnöd néhány művészettörténeti tankönyvbe!

Fedezd fel budapesti táncóráinkat is itt...

Tánc a középkorban

A középkor nagyon sötét időszak volt ennek a gyönyörű művészetnek, a táncnak! Hát igen, jóval a zumba óra előtt járunk…

Különösen összetett a tánc középkori történetének ismerete. Ezekben az évszázadokban csak a legműveltebbek (a nemesek vagy a papság) tudtak írni és olvasni. A középkori táncról ezért csak kevés gyűjtemény létezik, mivel a táncot mindenekelőtt az átlagemberek kedvelték.

A korabeli keresztény egyház gátlástalan tevékenységnek tekintette a táncot. Az éjszakai táncok valóban az egyház által elítélt kicsapongásokhoz vezettek: az utóbbi ezért megpróbálta egyszerűen betiltani a művészetet, anélkül, hogy elnyomta volna.

A vallásos táncok fokozatosan elkezdtek kihalni, hogy helyet adjanak a tánc új formáinak!

A 6. századtól a különböző népek játékos táncstílusokat találtak ki, amelyeket egy énekes körüli csoportban gyakoroltak.

A tánc és a zene két elválaszthatatlan tevékenység volt: az emberek felvették az énekes refrénjét (az úgynevezett „előéneklés”), miközben körülötte táncoltak.

Fedezze fel a középkori fő táncokat:

— harci táncok

— szakrális táncok

— udvari táncok

— temetési táncok

Bizony még a 21. században is nagyon jól meg lehet tanulni középkori táncokat táncolni!

Tánciskolában, konzervatóriumban, magánórákon és így tovább: sok tanár sajátította el a középkori táncokat. A középkori táncba azonban amatőrként is bepillanthatsz.

Néhány idézet a táncról felkeltheti az érdeklődésed, hogy belevágj.

Miért nem veszel részt egy-két órán egy tapasztalt koreográfussal?

Tánc a reneszánsztól 1900-ig

A 15. századtól Olaszországban jelentek meg az első tanulmányok a táncról. Franciaország az egyik legnépszerűbb kultúra ebben az időben, a szabadidős táncok különböző stílusait találták a 15. és a 18. század között:

— A menüett: lassú és komoly mozgás, Spanyolországból,

— A sarabande: egyfajta menüett három ütemben,

— A pavane: nemes és büszke tánc, amely a pávakerékre emlékeztet, Spanyolországból jön,

— A Gaillard: hol pózol, hol élénk, Olaszországból jön,

— A chaconne: három-négy ütemben, mérsékelt tétel, amely egy balettet lezár, és nevét arról a levegőről kapta, amelyen előadták (szintén Olaszországból).

reneszánsz festmény
A mai tánchoz hasonlóan a reneszánsz korban is gyakran szórakoztatás céljából táncoltak. Ugyanakkor társadalmi elvárásnak is számított.

A 18. században táncolhattál volna gavotte-ot, a menüettből származó, de nyugtalanabb táncot. A 19. század elejéig táncolták, majd megelőzte népszerűségében az Ausztriából és Németországból származó, három ütemben táncolt keringő.

Táncoltak akkoriban az angoloktól kölcsönzött contredanse-t vagyis country táncot is. Négy fős (két férfi és két nő) kvadrillban táncolják, két-négy vagy hat-nyolc allegretto-ban egy levegőre, és 8 ütemen keresztül ismétlik. Ezek a lépcsők és emelkedők alkotják a koreográfiát.

A táncművészet a modern időkben

A 18. században jelent meg a hivatásos táncosok által jól ismert tánc: a balett!

A klasszikus tánc különösen népszerű volt Franciaországban és Olaszországban. Jean-Baptiste Lully hozzájárult ehhez a népszerűséghez szerzeményeinek köszönhetően, amelyeket a királyok udvarában és a Párizsi Operaházban is előadott.

Az új bemutatók által kiváltott lelkesedésnek köszönhetően a balett kommunikációs eszközzé vált a politikai rezsim alatt, hogy az üzenetet minden finomságban közvetítse.

A maszkok gyakran a táncosok testi megnyilvánulását szolgálták!

A táncosok jelmezei segítették az előadókat abban, hogy felszabadultabban érezzék magukat, ez az érzés éppúgy keresett manapság az újoncok számára. A cipők és a ruhák segítettek kiemelni a test rugalmasságát és finomságát, és megszületett a híres demi-pointe.

Ezekben az évszázadokban a balerina táncos a kultúra emblematikus alakja volt (az egyik leghíresebb francia táncos Marie Taglioni), néha a férfi táncosok rovására!

A művészeknek intelligenciát és kitartó koncentrációt kellett mutatniuk ahhoz, hogy a mozdulatokat tökéletesre tudják hajtani. Ezek a táncok akkoriban az elit számára voltak fenntartva; manapság azonban már mindenki számára elérhetőek a legjobb koreográfusokkal folytatott magántáncóráknak vagy a fesztiváloknak köszönhetően!

Tehát tanulj meg táncolni, mint a királyi korban!

A balett azonban még nem volt minden. A 19. század elején a lépések óvatosabbak voltak, és a társastáncosok is hírnevet szereztek maguknak. Tehát abban az időben különféle táncokat találunk, mint például:

— A galopp: egyfajta verseny kettesben, egy férfiban és egy nőben, két-négyes dallamban, nagyon animált,

— a polka,

— a mazurka,

— A redowa,

— skót jig,

— boleró,

— fandango,

— Spanyolország cachuca...

A legújabb táncok

A 20. században a balett folytatta vidám útját, különösen az orosz balettekkel, de ugyanakkor kezdett megjelenni a maihoz hasonló tánc!

Néhány koreográfus, aki el akart távolodni a balett „intellektuális” hírnevétől, és igazából ez segített a leginkább a modern tánc és a modern jazz tánc népszerűsítésében. Míg a klasszikus táncokat inkább a csoportos gimnasztika egyik változatának tekintették, a modernebb változatok a táncos szabadságát részesítették előnyben.

Ebben a században lett Joséphine Baker a kabaré főszereplője, az Egyesült Államokban Fred Astaire-rel és Gene Kelly-vel is megjelentek musicalek, Martha Graham ösztönzésére a modern tánc demokratikusabbá vált...

A 20. század óta a tánciskolák a korábbinál sokkal változatosabb stílusokat tanítanak:

— Sporttánc órák (nyújtóórák, online zumba órák, padlórúd órák stb.),

— Argentin tangó leckék,

— Kubai vagy Puerto Rico-i salsaórák,

— hip-hop táncoktatás,

— Cha cha cha órák,

— swing órák,

— flamenco órák,

— bachata órák,

— keleti táncoktatás,

— ragga dancehall órák,

— Társastánc oktatás stb.

A második világháború után a kortárs táncon volt a sor, hogy népszerűvé váljon!

Különböző stílusok (jazz tánc, modern tánc, klasszikus tánc…) mozdulatait magába foglalva a kortárs tánc a ritmusváltásra, a tánc improvizációjára játszik. A kortárs táncos mindenekelőtt függetlenségét és kreativitását igyekszik kifejezni gyors és lassú, nagyszerű technikát igénylő mozdulatokkal.

A táncegyesületek, tánciskolák vagy tánc- és zenei konzervatóriumok minden szinten kínálnak kortárs táncórákat, a kezdőtől a haladóig.

Fedezze fel zumba óráinkat is…

A legjobb Tánc tanárok elérhetőek
Jusztina
5
5 (5 vélemény)
Jusztina
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Lili
Lili
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Hanna napsugár
Hanna napsugár
5000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Devid
5
5 (2 vélemény)
Devid
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Nikolett
Nikolett
5000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Sándor
Sándor
8500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Angéla
Angéla
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Gergely
Gergely
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Jusztina
5
5 (5 vélemény)
Jusztina
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Lili
Lili
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Hanna napsugár
Hanna napsugár
5000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Devid
5
5 (2 vélemény)
Devid
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Nikolett
Nikolett
5000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Sándor
Sándor
8500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Angéla
Angéla
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Gergely
Gergely
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Gyerünk!

A történelem legszebb balettjei

A balett egy nagyon különleges művészet, kicsit különálló. Manapság kevés fiatalt érdekel ez a fajta, klasszikus táncot és tudományos zenét vegyítő zenei műsor.

A 15. században született Olaszországban, a „balett” szó egyenesen az olasz „ballo” szóból ered, ami Dante nyelvén „táncot” jelent.

A kezdetben népszerű balettet azért találták ki, hogy tánccal és zenével szórakoztassák az embereket.

balett előadás
A Hattyúk tava a klasszikus balett közül a legismertebb, amelyet életünkben legalább egyszer látni kell, mert minden idők legnagyobb klasszikus sikere.

Ez a zenei látvány nagyon gyorsan eljutott a királyi udvarba, ahogy ez Franciaországban is történt, amikor XIV. Lajos létrehozta a Királyi Táncakadémiát.

A tánc iránti szenvedély megerősödött a Jean-Baptiste Lully, Molière és Pierre Beauchamp által vezetett és hangszerelt "vígjáték-balett" révén.

A 20. században az orosz balett felforgatta a balett klasszikus kódjait. Az orosz koreográfusok új tételeket integrálnak és innovatív színreviteleket készítenek.

De mindezekkel a változásokkal valóban meg lehet határozni, mi a szép balett?

Vajon egy gyönyörű balett olyan látvány lenne, amely érzelmeket ébreszt a nézőben?

Ennek érdekében a balett valamennyi alkotója a koreográfustól a dekoratőrön áthaladó táncosig művészi döntéseket hoz annak érdekében, hogy az összes elem között koherenciát teremtsen.

Minden olyan elem, amely egy bizonyos érzelmet hoz. Koreográfia, zene, de jelmezek, dekorációk, sminkek,… sok részlet is szóba kerül.

Az átgondolt választások és más érzékenyebbek a balettek művészi oldalát erősítik.

A szépség azonban a művészetben továbbra is szubjektív nézőpont.

Egyes művek megérinthetik legjobb barátodat, és téged pedig hidegen hagyhatnak.

Néhány balett mégis kiemelkedik. Ezek leggyakrabban évtizedek óta előadott történelmi balettek, amelyeket olyan nagy zeneszerzők írtak, mint Csajkovszkij, Mozart vagy éppen Bizet.

A mesék gyakran ihlették történeteiket.

Íme egy nem teljes lista:

— Csajkovszkij: Hattyúk tava

— Sztravinszkij: Tavaszi áldozat

— Mozart varázsfuvolája,

— Csajkovszkij: Diótörő,

— Csajkovszkij: Csipkerózsika,

— Minkus: Don Quijote,

— Bizet: Carmen

— Prokofjev: Rómeó és Júlia

— Chopin: A kaméliák hölgye.

Nem mintha ezek a balettek felülmúlnának minden mást, de ezeket a darabokat sokszor előadták, különböző értelmezésekkel.

Minden előadáson igazi slágerek.

Ezen túlmenően ezek a művek a kezdők és a táncrajongók számára is elérhetők, igazi klasszikusok.

Leggyakrabban néhány ilyen előadás után több táncos is hatalmas hírnévre tesz szert, ami minden klasszikus táncos által várt felszentelés, amely megerősíti ezeknek a nagyszerű baletteknek a hírnevét a világ minden táján.

Kultikus filmek a táncról

Személyes művelődéshez, inspirációhoz vagy egyszerűen csak egy jó szórakozáshoz kereshetsz táncos filmeket. Több tucat van belőlük, de nem mindegyik egyenlően jó.

Ismered és láttad már közülük a leglegendásabbat?

A legismertebbek táncjelenetek, zene és koreográfia tekintetében a következők.

Ne várj tovább, és keresd meg őket a neten (hogy tudj mit kezdeni a hosszú téli estékkel):

— Flashdance: ott találjuk Alexet, aki nappal hegesztő, este táncos egy klubban, aki szeretne bekerülni egy tánciskolába. Biztosan láttad már a meghallgatásáról készült képeket, még ha nem is láttad a filmet!

— Szombat esti láz: Egy diszkófilm John Travoltával, mint tehetséges táncossal, aki minden szívet megdobbant. A maga korának filmje!

— Billy Elliot: követjük Billyt, egy szerény hátterű fiatal fiút, aki felfedezi a klasszikus tánc szenvedélyét (a boksz helyett). Nyilvánvalóan el kell viselnie családja, barátai és a szomszédságában élő emberek gúnyát és ítéleteit.

— Fekete hattyú: csodálatos interpretáció a Le Lac des Cygnes című balett körül, Natalie Portmannel megkínzott hattyúként

— Moulin Rouge: Ha a kabaré és a francia kánkán rajongója vagy, ezt a filmet érdemes megnézned!

— Dirty Dancing: A kultikus táncfilm kiváló Patrick Swayze-zel, aki jó színész, énekes és táncos.

A történelem 10 legjobb táncosa

Gyakran a Párizsi Opera „sztártáncosnak” nevezett igazgatói, a tánctörténet legnagyobb táncosai inspirálnak bennünket.

Tánctársulat, nemzetközi karrier, fedezd fel mindezeket a rendkívüli karriereket.

táncosok élete
Sok táncos számára a tánc szeretete és a művészet iránti szenvedélyük felülírja az összes hátrányt.

Maurice Bejart (1927-2007)

Maurice Béjart nagyszerű koreográfus, a Francia Képzőművészeti Akadémia tagja, és mindenekelőtt a 20. század táncosa, a tánc világának referenciája. Saját tánctársulatot hozott létre, és előadásokat rendezett a világban.

Vaszlav Nizsinszkij (1889-1950)

Az orosz táncos és koreográfus, Vaszlav Nizsinszkij végigjárta a Szentpétervári Balettakadémiát. A tánc egyik nagyja, és sztártáncosnak is nevezik.

Manuel Legris (1964)

Az Opera sztárja, Manuel Legris 11 éves korától a Párizsi Operaház tagja, és harminc tánccal töltött év után nyugdíjba vonult. Pályafutása során a híres Maurice Béjart sztártáncosnak nevezte ki.

Marie-Claude Pietragalla (1963)

A Dancing with the stars programban francia zsűriként játszott szerepéről ismert Marie-Claude Pietragalla mindenekelőtt tehetséges táncos és koreográfus. Nagyon korán belépett a Párizsi Operaház balettcsoportjába, és 27 évesen sztártáncos lett.

Rudolf Nurejev (1938-1993)

Rudolf Nurejev a tánctörténet egyik legtehetségesebb táncosa. 1983 és 1989 között a Párizsi Opera Balett igazgatója, korábban kifogásolhatatlan technikájának köszönhetően táncosként ismerték el.

Pavel Dmitricsenko (1984)

Pavel Dmitricsenko művészcsaládban született, elismert táncosként nem kerülhette el sorsát. A Bolsoj Színház társulatának tagja, és baletteket ad elő, többek között: Hattyúk tava, Rómeó és Júlia és Spartacus.

Benjamin Millepied (1971)

A híres színésznő, Natalie Portman társa, Benjamin Millepied a híres "Fekete hattyú" című film egyik koreográfusa. 2014 és 2016 között a Párizsi Opera balett táncigazgatója, először a New York City Ballet sztártáncosának bizonyult.

Michael Jackson (1958-2009)

A tánc nagy ura és a pop királya Michael Jackson külön cikket érdemelne. Híres moonwalkjáról ismert, az énekes igazi showman, és ma sok táncsztárt inspirál.

Patrick Dupond (1959)

Patrick Dupondot 1980-ban nevezték ki a Párizsi Opera sztártáncosának, majd a Párizsi Opera balettjének táncigazgatójává. Különösen olyan nagy sztárokkal dolgozik együtt, mint Maurice Béjart vagy Rudolf Nurejev

Szergej Polunin (1989)

Szergej Vlagyimirovics Polunin tehetséges ukrán táncos. 17 évesen csatlakozott a londoni Royal Ballethez, 20 évesen sztártáncos lett. Lenyűgöző karrierje a tánctörténet egyik legtehetségesebb táncosává tette.

A világ 15 legjobb táncosa

A tánc a nőiesség egy kliséjét közvetítheti, de szinte biztos, hogy több táncos férfit ismersz, mint táncos nőt!

Tehát ennek az igazságtalanságnak az ellensúlyozására íme a világ 15 legjobb táncosa, az élet minden területéről:

Isadora Duncan, táncos

Samia Gamal, keleti táncos

Alicia Alonso, klasszikus táncos

Zizi Jeanmaire, zeneterem ikonja

Maïa Plisetskaïa, klasszikus táncos

Martha Graham, a kortárs tánc egyik megalapítója

Ginger Rogers, Charleston és sztepptáncos

Anna Pavlova, a Hattyúk tava ikonikus balett-táncosa

Pina Bausch, a kortárs tánc figurája,

Aurélie Dupont, korunk sztártáncosa

Marie-Claude Pietragalle (ismét igen), táncos és koreográfus klasszikus, kortárs és hip-hop keverékkel

Josephine Baker, a Roaring Twenties emblémája

Sylvie Guillem, akit az egyik legnagyobb francia balerinának tartanak

Marie-Agnès Gillot francia táncos és koreográfus

Loïe Fuller, a modern tánc úttörője.

Ez elég ahhoz, hogy jobban képben legyél a tánc történelmének ki-kicsodájával.

A történelem legjobb koreográfusai

Minden koreográfus táncos, de nem minden táncos koreográfus. Marie-Claude Pietragalla, Maurice Béjart, Benjamin Millepied és Martha Graham neves koreográfusok vagy voltak, néha jobban ismertek művészeti vezetői munkájukról, mint táncos tehetségükről.

De ismersz más koreográfusokat?

Íme néhány felfedezésre vagy újra felfedezésre váró:

Aurélien Bory, a francia kortárs tánc egyik legnagyobb alakja

Pierre Rigal, Aurélien Bory nagy barátja, aki ehelyett a hip-hop tánc felé fordult társulatával

Carolyn Carlson, amerikai, aki nagyban hozzájárult a kortárs tánc fejlődéséhez és koreográfiáit vizuális költészetnek minősíti.

Kamel Ouali, a musicalek koreográfiájának specialistája, valószínűleg a Star Academy című műsor tánctanári pozíciójáról ismeri.

Wade Robson, egy tehetséges táncos, akire Michael Jackson figyelt fel, amikor még csak 7 éves volt. Ő készítette Britney Spears koreográfiáit.

Idézetek a táncról

Inspirációt keresel egy kifejezés megjelenítéséhez táncstúdiódban vagy otthon? Motivációra van szükséged, hogy tovább fejlődj a táncban? Vagy egyszerűen csak egy nagyobb tudást szeretnél elsajátítani a táncról?

táncelőadás
A tánc egy olyan készség és tevékenység is, amely egész életedben szolgálhat. A tánc megtanulása nemcsak a társadalmi önbizalmat növeli, hanem edzettségét, testtartását és koordinációját is javítja.

Nézz meg néhány idézetet a történelem legnagyobb táncosaitól, hogy inspirálódj:

“A nagy táncosok nem a technikájuk, hanem a szenvedélyük miatt váltak naggyá.” — Martha Graham

"Számomra a mozgás azt jelenti, hogy belekezdek a meditációba." — Maurice Béjard

"A táncos azért táncol, mert a vére táncol az ereiben." — Anna Pavlova

Tánc közben az lehetsz, ami csak lenni akarsz abban a pillanatban. — Dirty dancing

“"A jó táncost a szíve teszi, nem a betanult lépések.” — Thomas Hardy

"Aki szeret táncolni, attól mindig csak egy lépésre van a szerelem.” — Jane Austen

Melyik stílust válasszam?

A tánc kezdete azonban nem olyan egyszerű, mint gondolnánk. Tekintettel a táncegyesületekben vagy tánciskolákban jelenlévő több tucat táncstílusra, néha már a választás is nehéz. Zenei ízlés, személyiség, tanítás helye: jobb, ha összeállítasz egy listát a kritériumaidról, hogy jól válassz a különböző táncfajták közül.

Tanácsunk: alaposan gondold át a neked való tanítási stílust. Például a modern jazz táncleckék ideálisak a családdal való táncoktatáshoz, míg a salsa- vagy tangóleckék tökéletesek a páros táncoktatáshoz.

Szánj egy kis időt az egyes táncórák sajátosságainak tanulmányozására:

— Sporttánc órák (nyújtóórák, zumba órák, padlórúd órák stb.),

— Argentin tangó,

— Kubai vagy Puerto Rico-i salsaórák,

— hip-hop táncoktatás,

— Cha cha cha leckék,

— swing órák,

— flamenco órák,

— bachata órák,

— keleti táncoktatás,

— ragga dancehall órák,

— Társastánc oktatás stb.

Lehetőség van privát táncoktatásra is, hogy kialakítsd saját véleményedet egy adott táncról. A Superprofon a tanárok több mint 92%-a kínálja ingyenesen az első órát. Ez egyfajta bevezető óra, hogy jobban megértsd a tánclépéseket, a táncstílus nehézségeit és fejlődési lehetőségeket.

Szuperprofok százai kínálnak magán táncoktatást vonzó áron: itt az ideje, táncolj!

>

A platform , amely összeköti a magántanárokat és a tanulni vágyókat

Első óra ingyenes

Tetszett ez a cikk? Értékeld!

5,00 (1 rating(s))
Loading...

Nati

Rajongó típusú párizsi egyetemista vagyok, leendő csokiboltos, nyelvész, műfordító, zeneszerző, meg persze szépségkirálynő, hogy én is kívánhassak világbékét.