Van egy spanyol szólás, mely szerint “egy kertben mindig több minden kel ki, mint amennyit a kertész elültet”.

A spanyol nyelv csábító, dallamos akcentusa senkit sem hagy hidegen. A hangsúlyok, az egyes régiók hangzásbeli sajátosságai, egyes beszélők meleg és derűs jellege stb. sokakat késztet arra, hogy megtanuljanak spanyolul.

A spanyol a világ 21 országában összesen 577 millió ember anyanyelve.

Az Egyesült Államokban 50,4 millió, Mexikóban 124,6 millió spanyolul beszélő lakos él, így Észak-Amerikában több spanyolul beszélő van, mint Spanyolországban (48,9 millió lakos): ezen a kontinensen érdemes tehát spanyolul tanulni!

És ha mindent tudni akarsz a spanyol nyelvről, akkor a különböző nyelvjárások is érdekelnek, nem igaz?

Ebben a cikkben felfedezheted Barcelonától Dél-Amerikán keresztül Sevilláig a világ egyik legelterjedtebb nyelvének főbb dialektusait.

A legjobb Spanyol nyelv tanárok elérhetőek
Bettina
5
5 (7 vélemény)
Bettina
3500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Ágnes
5
5 (1 vélemény)
Ágnes
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Dani
5
5 (2 vélemény)
Dani
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Márk
Márk
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Lili
Lili
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Vera
Vera
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Anna
Anna
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Dorottya
Dorottya
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Bettina
5
5 (7 vélemény)
Bettina
3500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Ágnes
5
5 (1 vélemény)
Ágnes
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Dani
5
5 (2 vélemény)
Dani
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Márk
Márk
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Lili
Lili
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Vera
Vera
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Anna
Anna
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Dorottya
Dorottya
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Gyerünk!

Először is, miért van ennyiféle dialektus?

A spanyol nyelv, mint ahogyan azt már említettem, 21 ország hivatalos nyelve, ezek többsége Közép-Amerikában és Dél-Amerikában találhatóak, na meg persze itt van Spanyolország Európában.

Bár több száz változat létezik, két fő akcentustípust különböztetnek meg a világon: a félszigeti akcentust, amelyet Kasztíliában, az Ibériai-félsziget többi tartományában és közösségében használt dialektusban beszélnek, és az andalúziai akcentust.

Ráadásul a Mexikóban beszélt spanyol különbözik a Kolumbiában vagy Argentínában beszélttől, ahogyan egy barcelonai születésűnek is más lesz az akcentusa, mint egy sevillainak…

Mielőtt elkezdenél magánórákat venni, érdemes végiggondolnod, milyen akcentusú tanártól szeretnél / érdemes tanulnod: ha mexikói, vagy ha Chiléből származik, bizonyos spanyol szavak és hangok másképp hangzanak majd, mint egy kolumbiai szájából.

Érdekes módon az amerikai spanyol nagyon hasonlít az andalúziai akcentushoz.

Hogy megértsük, miért, vessünk egy gyors pillantást a spanyol nyelv történetére a római gyarmatosítástól a nagy földrajzi felfedezésekig.

Az időszámításunk előtti 3-1. század között a rómaiak elfoglalták az egész Ibériai-félszigetet, amelyet Hispániának neveztek el. A gyarmatosítók lehetővé tették, hogy bárki, aki aláveti magát a tekintélyüknek, elkerülje a rabszolgasorba taszítást, és helyet kapjon a társadalomban.

Ennek eredményeképpen a római uralomnak újonnan alávetett népek körében gyorsan lezajlott a romanizáció és a latinizáció folyamata.

A Nyugatrómai Birodalom bukásával (476) és az azt követő évszázadok során a spanyol nyelv autonómmá vált, és a vulgáris (népi) latinból teljes értékű román nyelvvé vált: a kasztíliai nyelv a félsziget egészén elterjedt (az egyetlen ellenálló talán a baszk nyelv maradt, amely megőrizte nyelvi autonómiáját).

A spanyol nyelvre elsősorban az arab és a germán nyelvek voltak hatással, használata a Reconquista (visszahódítás) alatt terjedt el és ezzel együtt magába olvasztotta a helyi dialektusokat. Mindeközben az andalúziai arabból, a mozarab nyelvből és a középkori zsidó-spanyolból (az ó-kasztíliai és a héber nyelvből örökölt nyelv) kölcsönzött szókincset is magába foglalta.

A spanyol hódítók a 15. század végén kezdték meg Közép- és Dél-Amerika gyarmatosítását. 

Ugyanekkor Antonio de Nebrija megírta az első spanyol nyelvtankönyvet, amelyet 1492-ben Salamancában adtak ki.

A kasztíliai lett a hivatalos nyelv a Spanyol Birodalom által elfoglalt területeken Amerikában — az Egyesült Államoktól és a mai Kanada egy részétől Argentínáig — , Afrikában — Kanári-szigetek, spanyol Marokkó, Ceuta, stb. —, valamint Ázsiában és Európában.

A spanyol hódítók többsége a dél-spanyolországi Andalúziából és Extremadurából származott. Nyelvüket gyorsan elterjesztették a kontinens nagy részén.

Ilyen volt Hernan Cortés (a mexikói Azték Birodalom meghódítója), Francisco Pizarro (aki elfoglalta az Inka Birodalmat Peruban), Nuñez de Balboa (az első európai, aki átkelt a Panamai-öblön és elérte a Csendes-óceánt), Garcia Lopez de Cardenas (a Coloradói Grand Canyon felfedezője), Francisco de Orellana (az Amazonas-medence felfedezője).

Ennek eredményeképpen a latin-amerikai spanyol kiejtése ma is sok hasonlóságot mutat az andalúziai akcentussal.

Találj neked való spanyol tanfolyamot online!

A különböző akcentusok Spanyolország régióiban

Magyarország megyékre van felbontva, Spanyolország pedig autonóm közösségekre, melyek mindegyikében enyhén más akcentussal beszélnek.

Például a mas o menos kifejezés — ami azt jelenti, hogy "többé kevésbé” — nem fogják ugyanúgy ejteni Granadában, Madridban vagy San Sebastiánban.

Valójában az “sz" hangot ebben a kifejezésben Andalúziában nem ejtik ki.

Azonban jól képzett fülre van szükség ahhoz, hogy az árnyalatok teljes skáláját felismerjük. A déli és az északi akcentus közötti különbség könnyebben érzékelhető.

kalapos pinata
Milyen spanyol szavakat ismersz már? Sombrero, piñata, tortilla...

Íme egy rövid áttekintés a Spanyolországban hallható főbb akcentusokról.

A valóságban a spanyol nyelvtanulás több nyelvjárás megfigyeléséből is áll. Spanyolországban például több ibériai nyelv is létezik:

— Kasztíliai,

— Galíciai,

— Aszturleóni,

— Baszk,

— Aragóniai,

— Katalán,

— Aráni.

Hasonlóképpen, az egyes dialektusokon belül is vannak olyan alcsoportok, amelyek befolyásolják a különböző nyelvjárásokat: így létezik egy északi spanyol — Kasztíliában — és egy déli spanyol — ez utóbbit inkább Extremadurában és Andalúziában használják —, egy valenciai katalán, egy baleári katalán, valamint egy nyugati vagy keleti katalán is.

Andalúziában és Extremadurában nagyon keveset artikulálnak: az a benyomásunk, hogy a spanyol szavakat megrágják, a torok hátsó részében képzik.

Az akcentusra elsősorban az "sz" kiejtésének elhagyása jellemző a szavakban.

Vannak azonban kivételek: az "sz" kiejthető, ha a szó elején vagy két magánhangzó között áll.

Egy másik sajátosság, hogy a legtöbb mássalhangzó néma a szó végén.

Katalóniában az "l" kiejtése nagyon közel áll az angolhoz, míg Galíciában az akcentus sokkal éneklősebb, és az "sz" kiejtése meglehetősen markáns.

A Kanári-szigeteken az akcentus inkább az andalúz és az amerikai spanyol szép keveréke.

Az akcentusok mellett hasznos kifejezéseket is megtanulhatsz spanyolul.

Az egyes régiókra jellemző személyes névmások

Spanyolországban különbséget tesznek az ismerkedés és a hivatalos viszony között, Latin-Amerikában nem. A spanyol nyelvben kétféleképpen fejezhetjük ki a "ti" személyes névmást: "vosotros" a megfelelő szó, ha tegeződtök és "ustedes" használatos, ha pedig magázod az embereket. Latin-Amerikában a "ti" névmást csak "ustedes"-nek fordítják, és nem tesznek különbséget a tegezés és magázás között többes szám második személyben.

A kasztíliai vagy ibériai-félszigeti spanyol akcentus

A kasztíliai akcentus - el castellano - a Spanyolországban leggyakrabban hallott akcentus.

A 16. századtól kezdve ez volt a Spanyol Birodalom hivatalos nyelve, és például a Franco-rezsim alatt szigorúan tilos volt más nyelvet beszélni.

A nyelvtanulás elválaszthatatlan a kiejtéstől. Ha Spanyolországba mész nyelvet tanulni, gyorsan rá fogsz jönni, hogy az akcentus is különbözik régiónként.

Kicsit olyan érzés, mintha budapestiként határon túli magyarokkal beszélgetnél.

Az andalúziai nyelvvel ellentétben, amely a mozarab nyelvből származik, a kasztíliai a vulgáris (vagy népi) latinból származó román nyelv.

A kasztíliai nyelv sajátossága, hogy a kiejtése meglehetősen világos és könnyen érthető.

A "z" betűt és a "ci/ce" kombinációt ugyanúgy ejtik, hasonlóan az angol "th" betűhöz.

Például a spanyol conducir, Albacete vagy deducir stb. szavakat a nyelvvel a fogak között kell kiejteni, a nyelvedet kidugva.

A “c”-t az "o" előtt viszont k-hangnak kell ejteni:

— Conducir,

— Aconsejar,

— Conseguir,

— Melocotón stb.

További sajátosságok közé tartozik a "vosotros" többes szám második személy használata, amely az "ustedes" (önök) informális, tegeződő formája. Semmiképp sem szabad magázódó formaként tekinteni rá, hanem inkább egy két vagy több személyből álló csoport megszólításának módjaként.

Közép- és Dél-Amerikában ez a használat nem elterjedt.

A spanyol (vagy kasztíliai) Spanyolország egyik hivatalos nyelve, amelyet a spanyol lakosság 98,5%-a beszél.

Magyarországon is egyre többen tanulnak spanyolul napjainkban, a KSH adatai szerint a 2021/2022-es tanévben a 1372-en tanultak spanyolul magyar általános iskolákban összesen, ami a 2010-es adatoknak közel a háromszorosa!

Tudni kell azonban, hogy négy másik hivatalos nyelv is van Spanyolországban: a katalán, a baszk, a galíciai és az aráni.

Valójában egy baszk, egy katalán vagy egy galíciai kétnyelvű lesz: a saját regionális dialektusát és a kasztíliai nyelvet is folyékonyan, anyanyelvi szinten beszéli majd: ez a spanyolajkú világ érdekessége.

A katalán Katalónia, Aragónia egy kis része, a Baleár-szigetek és Valencia hivatalos nyelve: körülbelül 10 millióan használják.

A galíciai spanyol - el galego - nagyon hasonlít a portugálhoz. Galíciában (a Portugáliával északon szomszédos régióban), Asztúriában, León tartományban (Kasztília és León) és Zamora tartományban használják, és akár 3 millióan is beszélhetik.

Szókincs, nyelvtan, helyesírás, magánhangzók használata... Mindegyik nyelvjárásnak megvannak a maga szabályai és sajátosságai.

Egyes nyelveknek, mint például a katalánnak, több nyelvjárási változata is van.

Az akcentusok hihetetlen sokfélesége a spanyol és a portugál nyelv közötti hasonlóságok egyike.

Az andalúziai spanyol akcentus

A beszélgetőpartnered nem artikulál és esetleg a selypít is?

Ha nem értesz mindent, akkor valószínűleg egy andalúziaival beszélsz. Az andalúziaiak általában kevésbé hangosak, mint Spanyolország más régióiban.

A többi dialektushoz képest az andalúzok jobban megnyomják a hangsúlyos szótagokat és az előadásmódjukban van egyfajta lazaság.

Gyakran elharapják a szótagokat. De persze többféle andalúz akcentus is létezik, így a keleti és a nyugati lakosok között van némi különbség a kiejtésben.

Általában egyes betűk eltűnnek a szavak végéről. Ezek gyakran "s" és "d". Például a "Cansado" szóból "Cansao" lesz.

Az "ll"-t mindig ugyanúgy ejtik, azaz "j"-nek. A "c"-t és a "z"-t "th"-nak ejtjük (a nyelvünket kidugva, mint az angolok).

Granada, Sevilla, Cádiz, Málaga... Andalúzia ideális nyaralási régió. Ha andalúziai nyaralást tervezel, semmiképp se futamodj meg az akcentus miatt!

Egy jó alapozással és néhány egyszerű, a spanyol órákon megtanult kifejezéssel könnyedén elboldogulsz majd.

Ha egy "hata luego”-t hallasz, könnyen kikövetkeztetheted, hogy ez a híres spanyol "hasta luego", ami azt jelenti, hogy "viszlát később". Lehet, hogy valaki Andalúziából “buenos días" helyett “bueno' día"-val köszönt majd.

Hasonlóképpen, ha valaki azt mondja, hogy "ma o meno", értsd úgy, hogy "más o menos", ami azt jelenti, hogy “többé-kevésbé”.

Egy-egy betű hozzáadásával itt vagy ott, intuitív módon megérted majd a beszélgetés témáját. Egy kis alkalmazkodási idő után észre sem fogod venni.

A nagyvárosokban az akcentus kevésbé feltűnő.

A vidéki területeken hangsúlyosabb, és nehezebben érthető a kezdők számára a spanyol nyelv.

Az andalúziaiaknak is megvannak a maguk kifejezései, melyek humorosak, könnyedek, szórakoztatóak és nem mellesleg még a szókincsedet is bővítik!

Kérd meg őket, hogy tanítsanak neked néhányat a nyaralás alatt!

Olvasd el a cikkünket a legjobb spanyol idézetekről is!

A legjobb Spanyol nyelv tanárok elérhetőek
Bettina
5
5 (7 vélemény)
Bettina
3500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Ágnes
5
5 (1 vélemény)
Ágnes
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Dani
5
5 (2 vélemény)
Dani
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Márk
Márk
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Lili
Lili
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Vera
Vera
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Anna
Anna
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Dorottya
Dorottya
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Bettina
5
5 (7 vélemény)
Bettina
3500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Ágnes
5
5 (1 vélemény)
Ágnes
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Dani
5
5 (2 vélemény)
Dani
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Márk
Márk
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Lili
Lili
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Vera
Vera
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Anna
Anna
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Dorottya
Dorottya
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Gyerünk!

A spanyol akcentus Latin-Amerikában

Közép- és Dél-Amerika spanyolajkú lakosai a gyarmati korszakból származó enyhe andalúz akcentussal beszélnek.

Az akcentusnak azonban vannak árnyalatai, mivel az idők során fejlődött. A régi spanyol nyelv egyes elemeit elhagyták, másokat megtartottak.

könyvek
Te hogyan szoktál spanyolul tanulni? Interneten, appok segítségével, magántanárral vagy tankönyvből?

Így úgy tűnik, mintha a kasztíliai spanyolon kívül más nyelveket is tanulnánk. A latin-amerikai kontinensen a szavakat gyakran egyáltalán nem úgy hangsúlyozzák, mint Madridban vagy Sevillában.

A latin-amerikai spanyolnak megvannak a maga sajátosságai.

Míg a hagyományos spanyolban a "c"-t és a "z"-t úgy ejtik, mint az angol "th"-t vagy a görög "θ"-t, addig Latin-Amerikában a "c"-t, a "z"-t és az "s"-t mindig "sz"-nek ejtik.

Ezt a spanyol kiejtés szerint ceceo-nak, a latin-amerikai kiejtés szerint pedig seseo-nak hívják.

Mivel ezeket a különböző betűket ugyanúgy ejtik, még fontosabb, hogy a mondatok jelentésének megértéséhez figyeljünk a szövegkörnyezetre.

Latin-Amerikában például a "casa" (ami házat jelent) és a "caza" (ami vadászatot jelent) ugyanúgy ejtendő: [kasza].

Hasonlóképpen, a "cocer" (főzni) és a "coser" (varrni) hallás alapján megkülönböztethetetlen.

Ezért érdemes, főleg eleinte, feszült figyelemmel hallgatnod a beszélgetőpartneredet, különben nagyon gyorsan belezavarodsz majd a sok egyforma hangzású szóba.

Egy másik sajátosság, hogy az "s" a szótagok végén gyakran kevésbé hangsúlyos Latin-Amerikában. Még ha a beszélő helyesen is ejti ki a niños és az España szavakat, te kezdő spanyolosként inkább niño és Epaña szavakat fogsz hallani.

Az Andalúziára jellemző yeísmo az óceán túloldalán is elterjedt.

Oké, de mi az a yeísmo? Ez egy olyan jelenség, amely abból áll, hogy az "ll" és az "y" betűket ugyanúgy ejtjük.

Például a "pollo" szót (ami csirkét jelent) [pojo]-nak ejtik. A yeísmo ismét megértési problémákat okozhat. Sok homonimát, mint például a "calló" (azaz elhallgatott) és a "cayó" (azaz elesett) össze lehet keverni.

Néhány latin-amerikai országban, például Peruban, Bolíviában vagy Paraguayban a kasztíliai nyelv együtt él az indián nyelvekkel. Az "ll" hangot ekkor egyértelműen kiejtik.

Bár Spanyolországban szinte teljesen eltűnt a mindennapi nyelvhasználatból, Latin-Amerikában még mindig gyakori a hivatalos megszólítás és magázás.

Míg Európában mindenki "tú", a latin-amerikai országokban elkerülhetetlen az "usted" (egyes szám) vagy "ustedes" (többes szám) használata. A Spanyolországban évek óta nem használt "vos" használata Argentínában és Uruguayban is sajátos.

Bár eredetileg többes szám második személyű személyes névmás volt, ma már egyes szám második személyű személyes névmásként használják barátok között.

Ne lepődj meg tehát, ha egy argentin ahelyett, hogy azt kérdezné, hogy "¿de donde eres?", azt kérdezi, hogy "¿de donde sos?”. (Igen, a kérdés elejére kell írni egy fordított kérdőjelet, ha esetleg eddig nem tudtad volna!)

Az akcentustól eltekintve, a közép- és dél-amerikai országok szókincse némileg eltér a standard spanyolországi spanyol nyelvtől.

A spanyol-amerikai szókészlet a spanyol, az őslakos nyelvek és újabban az amerikai angol keveréke.

Argentínában és Uruguayban a nyelv az úgynevezett Plata folyói (rioplatense) spanyol.

Latin-amerikai akcentusok: mik az különbségek?

Argentínában, Mexikóban vagy Kolumbiában egyes szavak eltérnek a spanyolországiaktól. Ez történelmi okokra vezethető vissza..

Latin-Amerika lakossága olyan nyelvet beszél, amelyre az inkák, maják és aztékok Kolumbusz előtti civilizációi gyakoroltak hatást... Ezek a népek, amelyek jóval az európai gyarmatosítás előtt jelen voltak, kitörölhetetlen nyomot hagytak a latin-amerikai országok kultúráján.

Hasonlóképpen, az amerikai kultúra spanyolajkú országokba való behatolása következtében — a globalizáció és a geopolitika kötelez — sok spanyol szó származik anglicizmusokból.

Ez a helyzet az "autó" szóval: ha Spanyolországban a "coche" szót használjuk, vagy Argentínában az "auto" szót, akkor a Karib-térségben "carro"-t mondanánk.

Ezek a változatok ismét homofónokhoz vezetnek, amelyeket a szövegkörnyezetnek megfelelően kell megkülönböztetni.

Íme néhány további szó, amely attól függően változik, hogy Spanyolországban vagy Latin-Amerikában vagy-e:

— Avokádó: aguacate (Spanyolország), palta (Latin-Amerika),

— Dühöngeni: enfadarse (Spanyolország), enojarse (Latin-Amerika),

— Computer: ordenador (Spanyolország), computadore (Latin-Amerika),

— Halászat: melocoton (Spanyolország), durazno (Latin-Amerika).

Minden nyelvnek megvan a maga története: a Kubában beszélt spanyol nem ugyanolyan fejlődésen ment keresztül, mint például az Argentínában használt nyelv.

A 20. század elején Buenos Airesbe tömegesen érkező olasz bevándorlók erősen befolyásolták a helyi szókészletet és kiejtést: ennek eredményeként a "c"-t néha olaszul "cs"-nek ejtik.

Az argentin spanyol nyelvet Plata folyói (rioplatense) spanyolnak nevezik és néha egészen olaszos a hanglejtése.

Sok Uruguayban és Argentínában használt szó nem létezik az európai spanyolban: ezek a “lunfardo” nevű dél-amerikai szlengből származnak.

Például a buonyorno szó nagyon elterjedt Argentínában: az olasz buongiorno szóból származik, ami azt jelenti, hogy "jó reggelt”, Spanyolországban nem létezik.

Egy másik figyelemre méltó különbség, hogy a vos és ustedes névmások használata Argentínában eltérő.

A tú és vosotros névmásokat szinte soha nem használják, helyükre a vos és ustedes névmások lépnek, amelyeket többes számú megszólításnak kell tekinteni, míg a spanyolban ez egy megszólítás.

Vannak olyan szavak is, amelyeket országonként eltérően használnak:

— Spanyolország = autobús,

— Kolumbia = busz,

— Mexikó = camión,

— Puerto Rico és a Dominikai Köztársaság = guagua,

— Argentína = colectivo.

Akcentus szempontjából Mexikó, Kuba és Kolumbia között is vannak különbségek.

Repülőtér
Ha olyan országba mennél nyaralni, ahol spanyol a hivatalos nyelv, de ugyanakkor Európán kívülre utaznál, érdekes kaland lehet egy körút például Mexikóban vagy Uruguayban!

A 107,7 millió anyanyelvi beszélő által használt mexikói spanyol nyelvről azt mondják, könnyen felismerhető arról, hogy a mondatok utolsó szavának vége hangsúlyos, és arról, hogy bizonyos magánhangzók hangsúlya egészen elenyésző.

Délebbre, a kolumbiai spanyol - amelyet 45,9 millió ember beszél - állítólag a legkönnyebben tanulható és érthető, mivel az egyik legsemlegesebb spanyol akcentusnak számít.

A bogotái akcentus nagyon jó választás lehet a spanyol nyelvtanuláshoz és egy nyelvi tanulmányút során való boldoguláshoz.

Hogyan tanulhatom meg a különböző spanyol akcentusokat?

Szeretnéd elsajátítani kedvenc régióinak vagy országainak spanyol akcentusát?

Ennek fényében talán hasznos lehet egy spanyol tanfolyam elvégzése a nyaralás előtt!

Először is, használj fonetikus ábécét! Így könnyebben megérted majd az egyes ékezetes szavakat.

A spanyol szótár és a spanyol fordítók megadják a szavak jelentését és etimológiáját.

Anyanyelvi tanárt keresel? Milyen nyelvjárást szeretnél megtanulni? Kasztíliai, andalúziai, latin... Több mint 15 000 tanár szerepel a Superprof platformon, akik magánórákat adnak spanyolul, ráadásul akár otthon is tanulhatsz.

Magántanáraink minden szükséges készséggel rendelkeznek ahhoz, hogy segítsenek javítani a kiejtéseden.

Néhányan Andalúziában vagy Katalóniában jártak és tanultak (fedezd fel a spanyol és a katalán nyelv közötti különbségeket), míg mások Észak- vagy Dél-Spanyolországból, Argentínából vagy Mexikóból érkeztek.

Tapasztaltak és hozzáértők, jó hangulatban osztják meg veled tudásukat, és átadják azt a jellegzetes akcentust, amelyet annyira kedvelsz.

Miért ne használhatnád ki ezt a lehetőséget, hogy spanyol társalgási órákon keresztül megismerkedj Spanyolország történelmével, Kolumbia történelmével, a bolíviai spanyol nyelvvel, Latin-Amerika diktatúráival és geopolitikai konfliktusaival vagy a latin zene (salsa, tangó, cumbia, flamenco) történetével?

A spanyol szavak helyes kiejtésének fontossága

Egy idegen nyelv elsajátítása időt és hosszú távú befektetést igényel. A nyelvtan, a ragozás és a szókincs elsajátítása sok órányi munkát követel meg, mivel egy élő nyelvet kezdesz elsajátítani. Sok diák azonban elköveti azt a hibát, hogy a nyelv "technikai" oldalára koncentrál: hogyan kell egy mondatot megformálni? Hogyan kell egy igét ragozni?

Az élő nyelv azonban mindenekelőtt olyan nyelv, amelyet gyakorolnak. Ahhoz, hogy megtanulj spanyolul beszélni, beszélni kell! Ez butaságnak és alapvetésnek tűnhet, de sajnos az oktatási rendszer régóta az írásbeli feladatokra és az nyelvtanra összpontosít elsősorban. Bár az elmúlt években történtek erőfeszítések, a diákok gyakran közepes nyelvtudással hagyják el az iskolát.

Sok diák valóban ismeri a nyelv technikai aspektusait, le tud fordítani egy szöveget vagy mondatokat tud alkotni, de amikor egy spanyolul beszélővel kell beszélni, a feladat bonyolultabbá válik. A szavak és igekötők ismerete nem elég. Meg kell tudni érteni a másik embert is.

És ami még bonyolítja a feladatot, az a híres spanyol akcentus jelenléte. Ha nem ismered a kiejtést, nehéz megérteni a beszélőt.

De ez fordítva is igaz.

Ha nagyon erős akcentussal kezdesz el beszélni, akkor jó esély van arra, hogy a beszélgetőpartnered sem fog megérteni.

A megfelelő akcentussal való beszéd tehát elengedhetetlen a nyelvtanulás során, és elképzelhetetlen, hogy ne tegyünk erőfeszítéseket ennek érdekében. Természetesen lehetséges, hogy egész életedben akcentussal fogsz beszélni, és ez nem baj. De az erőfeszítés elengedhetetlen ahhoz, hogy a lehető legjobban megértesd magad.

A szavak helyes kiejtése elengedhetetlen a félreértések elkerülése érdekében.

A spanyol kiejtés gyakorlása

Hogyan lehet elsajátítani a spanyol akcentust? Gyakorolni kell, a legfontosabb dolog a nyelv gyakorlása. Ha minél többet beszélsz spanyolul, és lehetőleg spanyolul beszélőkkel, az a legjobb módja a fejlődésnek és a megértésnek.

Amikor spanyolul beszélőkkel beszélsz, nyugodtan kérd meg őket, hogy szükség esetén javítsanak ki, hiszen így meg tudod ismételni a szót a megfelelő módon.

Ha spanyolul beszélővel szeretnéd gyakorolni a nyelvet, például nyelvi kávézókba is elmehetsz. 

Vannak olyan egyesületek, ahol a tagok heti rendszerességgel összegyűlnek egy bárban, hogy a magyarul tanulók találkozhassanak helyiekkel és fordítva. Ezek a poliglott kávézók általában a nagyvárosokban találhatók, Budapesten például van több opció is. Itt biztosan találkozol majd spanyol anyanyelvűekkel!

De ha vidéken élsz, akkor is van lehetőséged spanyol anyanyelvűekkel beszélgetni. Különösen az interneten találhatsz levelezőtársakat, akikkel videóhivást is szervezhetsz, hogy “élőben” tudjatok spanyolul beszélgetni.

A lehető legjobb akcentus eléréséhez nemcsak gyakorolni, de merni is kell. Ez különösen igaz a “jota” kiejtésére, ami azért nem megy úgy, mint a karikacsapás.

Ennek a megtanulására sincs azonban trükk a gyakorlaton kívül.

Szerencsére nekünk magyaroknak legalább a pörgetett R-hanggal nem gyűlik meg a bajunk, ami a legtöbb más nemzetnek gondot okoz (az angoloknak vagy a franciáknak, csak hogy néhány példát mondjak).

Nagyon ajánlom a spanyol hanganyagokat is, vagy igazából bármilyen spanyol szöveg meghallgatását, legyen szó rádióról, filmről vagy dalról, hiszen minél többet hallgatsz spanyolul, annál jobban hozzászokik a füled az akcentushoz. A mimikri révén az agyad regisztrálja az akcentust, és aztán lemásolja, amikor beszélsz. Ne becsüld alá a hallgatás hasznosságát!

Végezetül pedig tudnod kell, hogy a helyes spanyol kiejtés érdekében sok spanyolajkú megy logopédushoz. Az "r" kiejtése nem megy mindenkinek egyből náluk sem…

Külföldi út a kiejtés javítása érdekében

Egy másik megoldás, hogy javítsd a nyelvtudásod és kevésbé magyaros akcentussal beszélj a külföldi tanulmányút / munkavállalás.

A külföldre utazás ideális arra, hogy teljesen elmerülj egy másik ország kultúrájában és nyelvi közegében, és ezáltal jobban megértsd a spanyol nyelvet, annak sajátosságait és működését. Online spanyol nyelvtanfolyamon néha olyan szófordulatokat vagy szavakat tanulsz, amelyeket nem gyakran használnak a "való életben". A helyszínen élőben és naponta gyakorolhatod a nyelvet, megismerheted az adott országban szokásos kifejezéseket és beszédmódokat.

uruguay zászlaja
Uruguay zászlója kék-fehér sávos, egy nappal a zászlórúd felőli felső sarokban

Azáltal, hogy minden nap spanyolajkúak között vagy, könnyebben megjegyzi a szavakat és az ország akcentusát. Még ha a fő cél az is, hogy minél kevesebbet hibázz, az akcentusod javítása is nagyszerű lehetőség, ha külföldre mész. A beszélgetőpartnereidnek naponta meg kell érteniük téged olyan helyzetekben, amelyek arra kényszerítenek, hogy dolgozz a kiejtéseden.

Ecuador, Peru, Guatemala, Spanyolország — Rengeteg ország közül válogathatsz, ha úti célról van szó. Számos módja van annak, hogy külföldre menj, hogy fejleszd a spanyol nyelvtudásodat!

Lehetőség van például nyelvi tanulmányútra. A délelőtti spanyolórák és a délutáni városnézés tökéletes kompromisszum a nyaralás és a tanulás között. Dönthetsz úgy is, hogy szervezet nélkül mész külföldre nyaralni. Ahhoz azonban, hogy a legtöbbet ki tudd hozni a spanyol nyelvből, ajánlatos egyedül menned, hogy nyitottabb legyél a találkozásra és beszélgetésre. Bár ha másokkal mész, az sem jelenti feltétlenül, hogy ne találkozhatnál új emberekkel.

A külföldi nyelvtanuláshoz az is lehetséges, hogy néhány hónapra vagy évre külföldre megyünk. 

A munkahelyed áthelyezhet, vagy pedig te magad is dönthetsz úgy, hogy az adott országba költözöl és ott keresel munkát. Ez a leghatékonyabb módja az akcentus elsajátításának. Ehhez azonban motiváltnak kell lenned.

Spanyol magánórák az akcentus elsajátításáért

Végül (de nem utolsósorban) pedig járhatsz spanyol nyelvórákra is, hogy elsajátítsd a helyes kiejtést. Az egyéni oktatás jó megoldás lehet, ha csak az akcentusra szeretnél összpontosítani. 

A magántanároddal megbeszélheted a tanulás legfontosabb szempontjait, és az órákat az igényeidhez és céljaidhoz igazíthatod.

Viszont lényeges, hogy te magad válaszd ki a tanárt, választhatsz kolumbiait vagy spanyolt, mely lehetőséget nyújt egy anyanyelvi beszélővel való rendszeres beszélgetésre, aminek köszönhetően gyorsan fejlődsz majd.

Nyelviskolákban és más, a spanyol nyelvtanulással foglalkozó szervezetekben is részt vehetsz tanfolyamokon.

A csoportos spanyol tanfolyamon való részvétel lehetővé teszi, hogy a tanulási időt más motivált emberekkel ossza meg. A csoporttól függően ez egészen nagy húzóerő lehet, mellyel szempillantás alatt ügyesedsz majd. A diákok órán kívül is találkozhatnak, hogy felfrissítsék a nyelvtudásukat vagy beszélgessenek egymással.

És te, téged inkább a magán- vagy a csoportos órák érdekelnek?

Bármilyen szinten is állsz, a magántanárod és az ő spanyol óráinak köszönhetően biztosan fejlődni fogsz.

>

A platform , amely összeköti a magántanárokat és a tanulni vágyókat

Első óra ingyenes

Tetszett ez a cikk? Értékeld!

5,00 (1 rating(s))
Loading...

Nati

Rajongó típusú párizsi egyetemista vagyok, leendő csokiboltos, nyelvész, műfordító, zeneszerző, meg persze szépségkirálynő, hogy én is kívánhassak világbékét.