Akárki, aki folyamatosan tanul, fiatal marad.

Henry Ford

A tudás talán az egyetlen kimeríthetetlen erőforrás a mai világban, ráadásul egyedülálló sajátossága, hogy anélkül terjed és szaporodik, hogy megtagadná másoktól a hozzáférést.

A német nyelvtanulásra is igaz ez, és persze a haladás - még egy teljesen kezdő számára is - azt jelenti, hogy napról napra, lépésről lépésre egyre ügyesedsz!

A németet - vagy bármely más idegen nyelvet - azonban nem lehet csak úgy egyet csettintve megtanulni. A nyelvtanuláshoz ugyanis idő, fegyelem és elkötelezettség kell, és mindenekelőtt hatékony tanulási módszer.

Életkortól vagy szakmai háttértől függetlenül, a kezdő német nyelvtanfolyamot (is) fokozatosan kell elvégezni.

Egyesek nyelviskolában vesznek részt német nyelvtanfolyamokon, mások pedig inkább ingyenes német nyelvtanulás lehetőségekhez folyamodnak — különösen az interneten.

Megint mások pedig a mindennapi életük részévé teszik Goethe nyelvét.

Ebben a cikkben a német nyelvtanulás legfontosabb lépéseit ismerhetik meg az olvasóink!

A legjobb Német nyelv tanárok elérhetőek
Csilla
5
5 (7 vélemény)
Csilla
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Ildikó
5
5 (9 vélemény)
Ildikó
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Vanessza
5
5 (5 vélemény)
Vanessza
3500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Petra
5
5 (8 vélemény)
Petra
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Endréné
5
5 (5 vélemény)
Endréné
5500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Balázs
5
5 (5 vélemény)
Balázs
3500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Rita
5
5 (6 vélemény)
Rita
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Sára
5
5 (6 vélemény)
Sára
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Csilla
5
5 (7 vélemény)
Csilla
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Ildikó
5
5 (9 vélemény)
Ildikó
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Vanessza
5
5 (5 vélemény)
Vanessza
3500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Petra
5
5 (8 vélemény)
Petra
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Endréné
5
5 (5 vélemény)
Endréné
5500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Balázs
5
5 (5 vélemény)
Balázs
3500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Rita
5
5 (6 vélemény)
Rita
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Sára
5
5 (6 vélemény)
Sára
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Gyerünk!

A német nyelvtanulás alapjai

Először is fontos, hogy megismerd a nyelv alapjait. Ha tanulókártyákat készítesz és rendszeresen gyakorolsz, a német nyelvtanulás rendkívül hatékony lesz.

Azzal, hogy megtanulod a német nyelv alapjait — ábécé, nyelvtan, ragozás — és elsajátítasz néhány alapvető német szót, szinte egyből tudsz majd teljes mondatokat alkotni németül.

Schweiz Zürich
Tanulj németül Svájc legnépesebb városában, Zürichben! A nehezítés: a svájciak nyelve a schwiizerdütsch :)

A német ábécé megtanulása

A kezdő német nyelvtanulás első lépése, ha a nulláról kezdjük, mint bármely más nyelvtanfolyam esetében, az ábécé elsajátítása.

Szerencsére ez nem ugyanaz, mint az arab, kínai vagy japán kandzsi megtanulása.

A német ábécé szinte teljesen megegyezik a modern latin ábécével, amely a magyar ábécé nagy részét lefedi.

Van azonban néhány figyelemre méltó különbség. Íme a legfonotsabbak:

 • Fel kell adnunk szeretett magyar akcentusunkat, mint amikor angolul  vagy bármely más idegen nyelven tanulunk.
 • Hosszú ékezeteket csak külföldi eredetű szavakban használnak, mint például a külföldi márkák (Nestlé, Chloé stb.)
 • A "c" betűt az ä, e, i, ö, ü, y magánhangzók előtt "c"-nek, egyébként "k"-nak ejtjük
 • Az "a", "o", "u" magánhangzók fölött egy umlaut állhat - ä, ö, ü -, amely az alaphangzótól eltérő kiejtést jelez.
 • A német helyesírásnak van egy speciális betűje, az úgynevezett "eszett", vagy "scharfes S": a "ß" betűvel jegyzett, a hosszú "s" és a rövid "s" ligatúrája vagyis egybeírása. Például a "Straße" szó "utcát" jelent. Az 1996-os helyesírási reform óta egyre több szót írnak eszett nélkül: “Strasse”, valamint a svájci németek egyáltalán nem használják.

Keress kezdő német nyelvtanfolyamot, hogy átismételd az alapokat!

A német hangok megismerése

Egy új nyelv tanulásakor mindig érdemes különös figyelmet fordítani az egyes betűk hangzására.

A német nyelv olyan hangokat tartalmaz, amelyek a magyar beszélő számára teljesen ismeretlenek.

Még mielőtt megismernéd a német kiejtést, a hangokkal való barátkozás megkönnyítheti a tanulást.

A zene és a szórakozás kiválóan alkalmas erre, például a német ábécé egyes betűinek hallgatása és éneklése.

Ezután a betűk sorrendjére térünk rá: a hallás után a német nyelv szóbeli gyakorlása és kiejtése.

Német kiejtés

Ahhoz, hogy jól beszéljünk németül, nyilvánvalóan azzal kell kezdenünk, hogy ismerjük Goethe nyelvének kiejtését.

Fontos tudni, hogy nem minden magán- és mássalhangzót ejtünk ugyanúgy, mint magyarul.

Vegyünk néhány példát:

 • Az "a" betű: a "der Adler" (a sas) szóban “á”-ként kell ejteni,
 • A "b" betűnek kétféle kiejtése lehet, "b" vagy "p" hang: például az "aber" (de) kiejtése "b", míg a "die Abfahrt" (az indulás) kiejtése "p",
 • A "c" betűt "c"-nek vagy "k"-nak ejtik: a német "Celsius"-ban ÁcÁ-nek ejtik, a "der Chor"-t (a kórus) pedig úgy, mint a kávét, a lekvárt vagy akár Kaliforniát...,
 • A "d" betű a "t"-nek is megfelelhet: az "oder" (vagy) kiejtése olyan, mint az "Duna" vagy "darab", de a "der Abend" (az este) kiejtése olyan, mint például a "fut", "sajt", "titok" stb. szóé.

Valójában minden betűnek megvannak a maga hangváltozatai.

Íme néhány német lecke, mely segítni a nyelvtanulást, különösen kezdők számára!

A német szavakban minden német betűt kiejtünk, beleértve az "e"-t is a szavak végén.

A német kiejtés egyik sajátosságát, a hangsúlyozást mi magyarok már megtanultuk helyesen használni. Ez abból áll, hogy minden szóban egy szótagot hangsúlyozunk.

Fontos megjegyezni, hogy a német nyelvben a hangsúlyos szótag helyzete szóról szóra változik, ezért fontos, hogy minden szóhoz megjegyezzük.

Most már tudjuk, hogyan kell kiejteni a szavakat. Most pedig térjünk rá sok diák mumusára: a ragozásra!

A német ragozás sajátosságai

Amikor elkezdesz egy idegen nyelvet tanulni, egy idő után biztosan eljutsz arra a pontra, ahol már elengedhetetlen az igeragozás elsajátítása.

Ugyanez vonatkozik a német nyelvre is. Bár a német ragozás könnyűnek számít, mégis fontos ismerni a sajátosságait.

Először is minden diáknak meg kell ismernie a főnévi igenév, vagyis Infinitiv szerkezetét. 

német könyv
Olvasással észrevétlenül is tanulsz: gazdagabb lesz a szókincsed és megtanulod a szavak helyesírását, miközben a kedvenc könyvedbe merülsz bele éppen

Általában minden német ige egy szótőből áll, amelyet "n" vagy "en" követ.

Ezután meg kell tanulnod megkülönböztetni a gyenge, erős és vegyes ragozású igéket:

 • A gyenge igéknek szabályos ragozásuk van, tehát a szótő soha nem változik,
 • Az erős igék olyan rendhagyó igék, amelyek megváltoztatják a szótövüket,
 • A vegyes igék mindkettő keverékének tekinthetők. A szótövük az erős igékhez hasonlóan változhat, de a ragozás ugyanaz lesz, mint a gyenge igék esetében.

A német ragozás helyes átismétléséhez érdemes összefoglaló táblázatokat készítened, hogy áttekinthetőbb és érthetőbb legyen.

Végül, a ragozás ismerete egy apró, de annál fontosabb lépés a diákok másik mumusának, a német nyelvtannak az elsajátítása felé.

Német nyelvtan

A német nyelv nyelvtanát a híres esetek jellemzik. Ez főleg azoknak lesz majd nagy segítség, akik már tanultak latinul középiskolában vagy az egyetemen.

Az esetek a német nyelvtanulás szerves részét képezik! A némettanárok többsége rögtön a tanfolyam elején (többé-kevésbé részletesen) be szokta mutatni az esetek problémáját.

A magyarban is vannak esetek, de azokat a szóvégi képzőkkel, jelekkel és ragokkal tudjuk kifejezni. A németben négy eset létezik: Nominativ (vagyis az alanyeset), Akkusativ (tárgyeset), Dativ (részes eset) és a Genitiv (birtokos eset).

Máris megijedtél?

Vegyél egy nagy levegőt! Nem olyan bonyolult ez, mint ahogyan az elsőre tűnik.

Rendszeres gyakorlással gyorsan elsajátíthatod! Azt is fontos tudni, ha kezdő vagy és még csak barátkozol a Hochdeutsch-sal, hogy a nőnem és a hímnem mellett még egy nem létezik: a semleges nem.

Két alapvető szabályt kell itt megjegyezni:

 • Az összetett szavak mindig az utolsó főnév nemét veszik fel,
 • A melléknevekből és főnévi igenevekből származó főnevek mindig új neműek.

A többes számnak hét formája van, de a legtöbb esetben csak egy ragot kell hozzáadni a szó végéhez.

A legjobb megoldás továbbra is összefoglaló táblázatok készítése, na meg persze a gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás!

A rendszeres feladatmegoldással ráérzel majd a mondat szórendjére is.

A német nyelv szórendje

A német szórend nagyon sokban különbözik a magyartól! Egyáltalán nem érdemes szószóló szóra lefordítanod a magyarul megfogalmazott mondatodat németre, mert nagy valószínűséggel egy teljesen értelmetlen szavak halmaza lesz az eredmény.

A mondat formájától függően (kijelentő mód, kérdő mód...) a mondat szerkezete más és más lesz.

Fontos tudnivaló, és valószínűleg már te is megfigyelted, hogy kijelentő mondatban az ige mindig a második helyre kerül. Ugyanannak a mondatnak azonban lehet két különböző szerkezete, és mégsem változik a jelentése!

A legjobb Német nyelv tanárok elérhetőek
Csilla
5
5 (7 vélemény)
Csilla
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Ildikó
5
5 (9 vélemény)
Ildikó
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Vanessza
5
5 (5 vélemény)
Vanessza
3500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Petra
5
5 (8 vélemény)
Petra
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Endréné
5
5 (5 vélemény)
Endréné
5500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Balázs
5
5 (5 vélemény)
Balázs
3500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Rita
5
5 (6 vélemény)
Rita
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Sára
5
5 (6 vélemény)
Sára
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Csilla
5
5 (7 vélemény)
Csilla
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Ildikó
5
5 (9 vélemény)
Ildikó
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Vanessza
5
5 (5 vélemény)
Vanessza
3500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Petra
5
5 (8 vélemény)
Petra
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Endréné
5
5 (5 vélemény)
Endréné
5500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Balázs
5
5 (5 vélemény)
Balázs
3500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Rita
5
5 (6 vélemény)
Rita
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Sára
5
5 (6 vélemény)
Sára
3000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Gyerünk!

Némettanulás során gyakran előforduló hibák azonosítása 

Valahányszor egy új nyelv megtanulásába vágjuk a fejszénket (és ez egy nagyon nagy feladat), szinte biztos, hogy ugyanazokat a hibákat fogjuk elkövetni eleinte, mint az előttünk járó nyelvtanulók is.

gyerekek beszélgetnek
A gyerekek hallás után tanulnak meg beszélni: figyelnek, fülelnek, tanulnak éveken át, majd egyszer csak kész, megtanulták az anyanyelvüket. Miért ne alkalmazhatnád te is ezt a technikát a némettanulás során?

Ezért is gyűjtöttük neked össze a leggyakoribbakat, hogy ezzel is gyorsabban halad a tanulásban! Íme, hogyan azonosíthatod őket, és hogyan kezdheted meg a tanulást:

 • A magyar nyelv szerkezetének modellezése a német nyelvre

A magyar a finnugor nyelvcsaládba tartozik, ezért a finn és az észt nyelv kivételével nagyon kevés hasonlóságot mutat bármilyen más európai nyelvvel.

A német egy germán nyelv, az indoeurópai nyelvcsalád egyik tagjaként rengeteg hasonlóságot mutat például a skandináv nyelvekkel, a magyarral azonban nem. A magyarról németre való szó szerinti fordítás így nem a legjobb megoldás, sőt, gyakran egyenesen értelmetlenné válik tőle a mondat.

A német nyelvet tanulók hajlamosak elfelejteni ezt a mondatalkotás során.

Akár milyem meglepő is, ez az egyik leggyakoribb hiba a német nyelvtanulók körében.

A másolás és beillesztés technikája nem működik (vagy csak nagyon ritkán), ha idegen nyelvet tanulunk.

 • Az angol nyelv sem feltétlenül segít

Amikor egy kezdő német nyelvtanuló egy anyanyelvi beszélővel kerül szembe, hajlamos lehet angolul beszélni hozzá, hogy megkönnyítse a helyzetet. Ez természetesen spontán, de kerülendő.

Hogyan lehet megtanulni egy nyelvet gyakorlás nélkül? Egy szó: kommunikáció. Beszélj németül!

Ráadásul mindenki, akivel beszélgetsz, örömmel látja majd, mennyire igyekszel megtanulni az anyanyelvét, még ha csak most kezded is.

Elég néhány napot külföldön tölteni, hogy rájöjjünk, a helyiek mindig örülnek, ha néhány szót az anyanyelvükön szólalunk meg, legyen az bármilyen kevés is.

Te is gondolom örülnél, ha egy külföldi magyarul kérne tőled útbaigazítást a Keletinél, nem?

Az angol nyelvtudás nem könnyíti meg a német nyelvtudást. Éppen ellenkezőleg! Minél többet hagyatkozol az angol nyelvre, valahányszor belebonyolódsz a mondatodba németül, annál lassabban haladsz majd a német nyelvtanulásban.

 • A módbeli segédigék különböző jelentéseinek elfelejtése

A módbeli segédigék helyes használata a német nyelvtudás szerves részét képezik.

Egy alapvető dolgot nem szabad figyelmen kívül hagyni: nem minden módbeli segédigének ugyanaz a jelentése, sőt!

Valójában egyáltalán nem használhatók ugyanannak a dolognak a kifejezésére.

Például a "müssen" és a "sollen" egyaránt kötelességet fejez ki. A "müssen" azonban személyes kötelezettség kifejezésére szolgál, míg a "sollen" egy másik személy által elvárt kötelezettséget fejez ki.

Nagyon fontos megértened a módbeli segédigék helyes használatát, hiszen nélkülük nemcsak a kifejezésmódod lesz szegényebb, de a megértéssel is gondjaid akadhatnak.

Mi az egyetlen módja annak, hogy ne keverd össze a különböző jelentéseket?

Folytonos gyakorlással!

 • Zavaros német szavak, avagy a megtévesztő hasonlóság

A német szókincsben néhány szó nagyon hasonló. E szavak összekeverése vagy helytelen használata ezért gyakori lehet, ha kezdő német nyelvtanuló vagy.

Ezért nagyon fontos, hogy kezdettől fogva azonosítsd a (számodra) hasonlóan hangzó szavakat, hogy meg tudd őket különböztetni.

Például a "dann" és a "denn" két olyan szó, amelyek nagyon hasonlóak, és ezért könnyen összetéveszthetők. A "dann" azonban "akkor"-t jelent, míg a "denn" két szót kapcsol össze.

Hasonlóképpen félrevezető lehet az "im" és az "in" is, vagyis a “-ban / -ben“, amely eltér az angolban használt azonos szótól.

A nyelvtanulás megkönnyíthető tehát a hasonlóan hangzó szavak felismerésével és csoportosításával! Persze utána be is kell gyakorolnod a használatát, különben nem fogod tudni megjegyezni, melyik melyik. Minél többet ismétled őket, annál biztosabb leszel a használatukban.

Néhány alapvető német kifejezés megtanulása

Az ismétlés veszélye ellenére a német anyanyelvűek értékelni fogják, ha a beszélgetőpartnerük németül szól hozzájuk. Még "tiszta francia" akcentussal is.

Elkezdtem boldogulni németül

A német szavak lexikonját ma már könnyű megtalálni az interneten.

Íme egy rövid társalgási útmutató, melynek segítségével megtanulhatod a mindennapokban leggyakrabban használt kifejezéseket, mint például:

 • Köszönöm szépen: danke schön
 • Miért: Warum?
 • … városból jöttem: ich komme aus + város
 • Nagyon jó volt: das war sehr gut
 • Nem beszélek németül: ich spreche kein Deutsch
 • Szeretnék: ich möchte gern + ragozott ige,
 • Kérdezhetek valamit?: kann ich Sie etwas fragen?

Ha a kezdetektől fogva tanulgatod a legfontosabb kifejezéseket (és nemcsak a nyelvtanra koncentrálsz), magabiztosabban beszélsz rögtön az elejétől fogva, ráadásul sikerélmény is!

Érdemes viszont beszerezned egy lexikont vagy szótárat, hogy elkerüld a félreértéseket.

Az írásbeli és szóbeli kifejezésmód

Úgy tűnik, hogy a német szókincs 20%-át szükséges ismerni ahhoz, hogy az olvasottak vagy hallottak 80%-át megértsük.

Érdekes, nem igaz?

Kezdő nyelvtanulóknak javaslom a tanulókártyák készítését: egyik oldalra írd fel a magyar (vagy angol) változatot, a másikra pedig a németet. Ezekkel a kártyákkal bárhol, bármikor tudsz majd németezni: útközben a metrón, otthon vacsora után, az ebédszünetben…

Egy másik tipp: a ház minden helyiségében helyezz el színkódolt post-iteket: kék a hímnemű német szavaknak, rózsaszín a nőnemű szavaknak és fehér papír a nemtelen szavaknak (de persze más színeket is használhatsz, csak vigyázz, nehogy belezavarodj!).

Írd a többes számú szavakat pirossal, az egyes számú szavakat pedig zölddel.

Miért?

Egyrészt nagyon egyszerű, pár perc alatt elkészíthető, másrészt lehetővé teszi, hogy a német szókincsedet a megszokott helyeken bővítsd: legyen minden használati tárgynak saját post-ite a falon!

Ha naponta ismételgeted, gyorsan fejlődsz majd, innen már csak egy lépés a Goethe nyelvén írt szövegek és újságok olvasása, illetve németül rádiót vagy podcasteket hallgatni, YouTube videókat vagy tévét nézni…

A módszertan

Gyakran szükség van német nyelvtanfolyamra: nyári tanfolyamokra, esti tanfolyamokra vagy intenzív német nyelvtanfolyamra is beiratkozhatsz, hogy jobban megtanulj németül.

Aki teheti, annak érdemes kimennie Németországba dolgozni, vagy felfedeznie egy német várost egy nyaralás alkalmával.

Aki azonban kevésbé kalandvágyó és nem szívesen ugrik fejest az ismeretlenbe, annak sem kell elkeserednie, hiszen rengeteg módon lehet innen Magyarországról is németül tanulni!

A német média

A német sajtó rendszeres olvasása kiváló módja lehet az olvasási készség fejlesztésének.

Miért?

 • Fejlesztheted a német szókincsedet Kafka országának újságjaiból tájékozódva,
 • Jobban megértheted a német társadalmat,
 • Ráadásul az idegen nyelven való olvasás serkenti a kognitív képességeket: az egyik nyelvi rendszerről a másikra való váltás felgyorsítja az agyi kapcsolatok kialakulását.

Tájékoztatásul közöljük, hogy Németországban a két legtöbbet vásárolt szupraregionális (vagyis “régión felüli”, az egész országban elérhető) újság a Süddeutsche Zeitung és a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A Der Spiegel is biztosra kapható szinte mindenhol!

A tévérajongók szabadidejükben nézhetnek német műsorokat. A streaming nagyon jó módja annak, hogy a kényelmes kanapédról tanulj németül.

Bár Netflixen, Disney+-on, az HBO-n és még sok másik platformon is gyakran elérhetőek a kedvenc sorozataid német nyelven (akár német felirattal is), érdemes megnézned például az Arte digitális csatornát is, ahol a német mellett angol, francia, spanyol, lengyel és olasz nyelven is elérhető a tartalom. Az egész világon nézhető és akár hét nappal az adás után is letöltheted, ami érdekel.

popcorn a filmezéshez
Néha csak egy zacskó popcorn választ el a tökéletes némettanulástól :)

A podcastok is megint nagyon népszerűek manapság! Nézz körül és keress egy-két olyat, ami neked tetsző témákkal foglalkozik, ha pedig általánosabb podcasteket hallgatnál, nézd meg a Deutsche Welle-t, többek között ilyen tartalmaik vannak: Deutsche im Alltag (német a mindennapokban), Top-Thema mit Vokabeln / Deutsch Lernen (ebben a podcastben az aktuális híreket tárgyalják meg könnyített nyelvezettel, valamint egyéb érdekes témákról is beszélgetnek).

Tedd életed részévé a német kultúrát!

Ha mostanra már elsajátítottál egy alapszintű nyelvtudást, ideje a kultúrára is koncentrálnod!

A nyelv és a kultúra ugyanis elválaszthatatlanok! Ha folyékonyan szeretnél beszélni egy idegen nyelvet, meg kell ismerned az adott ország szokásait, normáit és értékeit is.

Aki nem tud Németországban tanulni vagy az országba látogatni, az itthon is megismerheti a német (vagyis inkább német nyelvű, hiszen Svájcban, Liechtensteinben és Ausztriában is beszélnek németül, sőt, Olaszországban, Luxemburgban és még sok másik országban) kultúrát!

Hogyan?

 • A budapesti Goethe Intézetben

Színvonalas nyelvtanfolyamuk nemcsak a német nyelv, de a kultúra megismerésére is tökéletes választás!

Ha felveszed velük a kapcsolatot, találkozhatsz német anyanyelvűekkel, gyakorolhatod a nyelvet és tanulhatsz a német történelemről, kultúráról és a hagyományokról!

 • Még egy tipp, amire ritkán gondolunk: állítsd németre a telefonodat!

Ha a számítógépen vagy az okostelefonon magyarról németre váltasz, és német nyelvű weboldalakat olvasol, még gyorsabban fejlődik majd a nyelvtudásod!

 • Tanulj németül az interneten!

Az internet minden kezdeti nyelvi nehézség ellenére gyorsan nagyszerű szövetségeseddé, majd a legjobb barátoddá válhat a német nyelvtanulásban!

Rengeteg nyelvtanulós oldalon találhatsz gyakorlófeladatokat, nyelvtani magyarázatokat, hanganyagokat, a német YouTuberektől pedig megtanulhatod a legújabb szlenget!

Az Extra vagy a "Deutsch für Euch" jó lehetőséget nyújtanak a nyelvvel való ismerkedésre.

Az internet egy aranybánya, és gyakran jó kiegészítője a német magánóráknak, csak meg kell tanulni jól használni.

A legjobb kétnyelvű szótárak

A szótárak nemcsak kezdőknek szólnak, hanem haladó szinten is gyakran szükség lehet rájuk egy-egy bonyolultabb kifejezés megértéséhez.

Kezdőként azonban egy kétnyelvű német szótárral jársz a legjobban, hiszen így tudod majd leghamarabb megtalálni a megfelelő szavakat. Az egynyelvű szótárak is nagyon praktikusak, de főleg olyanoknak, akik már elég jól tudnak németül ahhoz, hogy megértsék a német szavak német magyarázatát. Ha teljesen kezdő vagy, nem érdemes egyből egynyelvű szótárral kezdened, mert semmit nem értesz majd és ez elveheti a kedvedet. 

Az alapvető magyar-német és német-magyar szótárak

Ebből a cikkből megtudhatsz többet a magyar-német szótárakról. 

Ha nemrég kezdtél németül tanulni, szerintem érdemes először egy kétnyelvű szótárat beszerezned, hiszen egy bonyolult német szó még bonyolultabb német magyarázatával nem leszel kisegítve… Ha már régebb óta tanulsz, több hasznát veszed majd az egynyelvű szótáraknak!

Attól függően, hogy mi a célod a német nyelvvel (nyelvvizsgázni vagy érettségizni szeretnél, esetleg Németországban dolgozni, vagy csak a tanulás öröméért megtanulni még egy nyelvet… ahány ember, annyi cél!), különböző szótárak közül válogathatsz. 

Az egyik legösszetettebb szótár, amit kapni lehet (és amit egy internetes regisztrációval is könnyedén elérhetsz, ha a könyvlapozgatás nem a te műfajod) az Akadémiai magyar-német kéziszótár (Halász Előd, Földes Csaba és Uzonyi Pál).

Ha inkább témakörök szerint szeretsz szavakat tanulni, Szalai Tünde és Wolf-Schäffer Judit Tematikus szótár német nyelvből című könyve lehet a megfelelő választás.

Ha már úgy érzed, készen állsz az egynyelvű szótárak használatára, a Duden és a Langenscheidt szótárak közül érdemes válogatnod!

Német fordítóprogramok az interneten

Az interneten mindenki hozzáférhet számos online fordítóprogramhoz. A fordítás nem mindig a legtökéletesebb, de nagy segítséget nyújthat például ha olyan országban utazgatsz, ahol egyáltalán nem beszéled a nyelvet.

A Google Translate és a Deepl talán a két legismertebb fordításra specializálódott oldal, amely magyar nyelvre (és nyelvről) is képes fordítani.

Beépített funkció a kiejtés, csak rá kell kattintanod a kicsi hangszóró ikonra és máris meghallgathatod!

A Pons, a Duden és a Langescheidt német kiadó online szótára bárki számára elérhető! Ráadásul általában hozzáférhetsz a szóból származó kifejezésekhez is.

A német nyelvtanulásnak sokféle módja van. A rendszeresség és a fokozatosan, lépésről lépésre haladás azonban mindennek az alapja!

>

A platform , amely összeköti a magántanárokat és a tanulni vágyókat

Első óra ingyenes

Tetszett ez a cikk? Értékeld!

5,00 (1 rating(s))
Loading...

Nati

Rajongó típusú párizsi egyetemista vagyok, leendő csokiboltos, nyelvész, műfordító, zeneszerző, meg persze szépségkirálynő, hogy én is kívánhassak világbékét.