Az online korrepetálás vajon száz százalékban megfelelő, személyre szabott iskolai támogatást nyújt gyermeke számára?

Elég széles a tantárgyválaszték ahhoz, hogy minden hiányosságot pótoljunk?

Alsóban, felsőben, gimnáziumban és az egyetemen is?

Mindenhol, ahol tanárok és diákok vannak, megtalálható egy bevált és optimális korrepetálási mód. 

Problémája van a tizedikes matekkal?

Egy magántanár várja önt.

Nem mennek a nyelvek? Úgyszintén. Történelemből vagy földrajzból vannak problémái? Vagy kémiából? Netán nemzetközi jogból? Esetleg magyarból?

Fedezze fel, milyen korrepetálási lehetőségek vannak az általános iskolától kezdve a gimnáziumon át egészen az egyetemig!

A legjobb tanárok elérhetőek
Gyerünk!

Korrepetálás felsőben? 

A gyerekek számára felsőssé válni egyet jelent a nagyok világába való belépéssel, hiszen már nem az alsósokkal vannak együtt a játszótéren és a barátokkal.

A tanulási tempó is nagyon felgyorsul, egyáltalán nem hasonlít az addigiakra. Több órájuk van, több tantárgyuk, néhány új tárgy is megjelenik. A tanterv sokkal részletesebb és nagyobbak a követelmények.

felső tagozat
A tanulási tempó felgyorsul felső tagozatban

Néha nehéz egy 10-11 éves gyereknek, amint ötödikbe megy, hogy mindezt egyik pillanatról a másikra teljesíteni tudja, ráadásul minden egyre csak bonyolódik nyolcadikig. Ezért tehát egészen gyakori, hogy elérkezik az a pillanat, amikor a gyerekek kicsit elengedik a tanulást. De ez nem jelenti azt, hogy a lemaradás behozhatatlan és mindenképpen meg fognak bukni.

Sőt! Kis felsőseink segítségére és előnyére lehet szakképzett korrepetitorok felvétele, akik segítik őket a humán és reál tárgyakban.

Nyelvi korrepetálás

Meglehet, hogy az általános iskola első négy éve alatt gyermeke már elkezdett tanulni egy idegen nyelvet, valószínűleg az angolt vagy a németet, és megtanulta az alapokat. Mások csak ötödiktől kezdenek idegen nyelveket tanulni. Megint mások pedig ötödiktől egy második idegen nyelvet is választhatnak az iskolában.

Az ötödik osztály jelenti tehát többeknek is az első vagy második idegen nyelv tanulásának első évét. A felső tagozat négy osztályában a gyerekek elsajátítják az adott nyelv igeragozását, fontosabb nyelvtani szabályait, a rendhagyó igéket, a hallásértést és olvasásértést, sőt még a beszédet is.

Az idegen nyelvi program tehát nagyon gazdag, ráadásul ma már ismerjük a nyelvtanulás előnyeit, így ideális esetben mindenkinek tartania kellene a lépést. Vagy jól mennek a diáknak a nyelvek, vagy lemarad. És a felzárkóztatáshoz gyakran szükséges az iskolai támogatás.

Egy korrepetitor az adott nyelven segíthet a kamaszuknak a saját otthonában felzárkóznia a társaival. Akár anyanyelvi, akár magyar anyanyelvű korrepetitort választanak, egészen biztosan több órát is rá fog szánni a beszéd, íráskészség, olvasásértés és hallásértés javítására, legyen szó akár angolról, akár spanyolról, stb.

Magánórák természettudományos tárgyakból

A természettudományos tárgyak megint egy egészen más tészta.

Alsóban gyermekét bevezették a matematika alapjaiba: összeadás, kivonás, könnyebb problémák megoldása… Felső tagozattól kezdve megjelennek az új tárgyak: ötödikben a környezetismeretet felváltja a természetismeret, ami hetedikben biológia és földrajz órára bomlik, szintén hetediktől pedig megjelenik a fizika- és kémiaóra is.

Ha a diák természettudományos tárgyból szeretne emelt érettségit tenni, vagy csak a jó tanulmányi átlagát szeretné szinten tartani, ezekből a tárgyakból is folyamodhat házi korrepetáláshoz.

természettudomány
A természettudományi tárgyak, felső tagozatban több tantárgyból állnak

A Superprof oldalon rengeteg magántanár található, akik ezekben a tantárgyakban vállalnak korrepetálást.

Matekóra, kémiaóra, fizikaóra, segítség a házi feladat megoldásában, vagy akár személyre szabott segítség és megfigyelés, ez mind-mind a házi korrepetálás lehetséges megoldásai a tanulásban nehézségekkel találkozó diákok számára, hogy felzárkózzanak, vagy akár jobb jegyekért is dolgozzanak.

A legjobb tanárok elérhetőek
Gyerünk!

Javuló eredmények az alaptantárgyakból

A magyarórák, amik alsóban főleg az olvasásból és írásból álltak, felsőben egyre bonyolódnak. A nyelvtan egyre komplexebb és az irodalmi elemzésre választott művek már a nagy klasszikusok bonyolult nyelvezettel.

Petőfi, Arany, Jókai, Kosztolányi, Babits és még sokan mások… az irodalomórák most már az általános műveltségről is szólnak. 

Ez ugyanúgy igaz a történelemórákra is, ahol nemcsak a magyar történelem egészét veszik át, hanem a világtörténelem főbb eseményeit is. Földrajzból úgyszintén.

Korrepetitor fogadása és a házi korrepetálás sosem lehet túl sok ebből a három tantárgyból. Mivel mindezt felsőben magas óraszámban tanulják a gyerekek, kevésbé sűrű a tanterv, és egy magántanár saját tudásának átadásával és új tanulási módszerek bemutatásával is könnyebbé teheti gyermeke tanulmányait.

A mindennapos segítség a házi feladatban (vagy az iskolai támogatás) jó megoldást nyújt a jobb jegyek eléréséért a túlterhelt diákoknak. Ne habozzanak, várják önöket a magyar- és történelemtanárok!

Mi a helyzet a házi korrepetálásokkal a gimnáziumban?

Míg felsőben megalapozzák a tudást, gimnáziumban már önmagukat keresik a diákok és felmerül a pályaválasztás kérdése. A házi korrepetálás rugalmassága egy személyre szabott iskolai támogatást nyújt.

A tizedik évfolyam talán a legbonyolultabb, itt a legmagasabb az óraszám és a legváltozatosabb az órarend, a tanterv pedig még sűrűbb, mint ezelőtt. Ennek az a célja, hogy minden tanuló megtalálja a számára legmegfelelőbb fakultációkat, ami később a pályaválasztásban is segít. 

Azon diákok számára, akiknek ez mind kulcsfontosságú, a korrepetálás egy elengedhetetlen kellék, hiszen a szakmai jövőjüket alapozzák meg a gimnáziumban. Nem mindenki ennyire tudatos, de ez a helyzet. A megoldás pedig ismételten a korrepetálás. 

Nyelvórák otthon

Az egyik kötelező érettségi tárgy egy idegen nyelv középszinten minimum, ami körülbelül egy B1-es nyelvvizsgának felel meg.

Tizedik évfolyam végén van először lehetőség előrehozott érettségit tenni idegen nyelvből. Az idegen nyelvi érettségi olvasott és hallott szöveg értéséből, valamint írás- és beszédkészégből áll. Az ezekre való felkészüléskor is fordulhatunk segítségért magántanárhoz, aki olyan tudást tud átadni, amivel gyermekünk minden vizsgajavítót lenyűgöz majd!

Humán és reál tárgyak

A gimnáziumban még jobban elkülönülnek a humán tárgyak (mint például a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a filozófia és az idegen nyelvek) és a reál tárgyak (úgymint a matematika, fizika, kémia és biológia). 

Az érettségire felkészítő fakultációk kiválasztásával gyermekünk egyes tantárgyakat emelt óraszámban tanulhat, ezáltal azonban a tanárok magasabb szintű tudást is várnak el. Ahhoz, hogy a tanuló ezt teljesíteni tudja, érdemes módosítani az iskolai támogatás módszerén és korrepetitort fogadni, akivel a lényegesebb tantárgyakon dolgoznak.

Az érettségi előkészítő tanfolyamok a legnépszerűbb és legkeresettebb különórák közé tartoznak, hiszen ezeken múlik, hogy a diák bejut-e a kiválasztott szakra.

Felzárkóztatás vagy kitűnő érettségi a cél? A korrepetálás ezekre is megoldást kínál!

Egyetemi tanulmányok, ahol a korrepetálás határa a csillagos ég

Az iskolai támogatás a gimnázium végéig tarthat csak? Dehogy!

Hiszen utána jöhet az alapképzés majd a mesterképzés, ahol úgyszintén akadályokba ütközhetünk. Érdemes megalapoznunk a karrierünket rögtön a legelején.

egyetemi korrepetálás
Egyetemi éveink alatt is szükségünk lehet korrepetálásra

Ezért is van, hogy a gimnázium után kínált korrepetálás spektruma még tágabb. Superprof-on és máshol is magántanárok tömege várja a diákok jelentkezését, hogy segítséget nyújthassanak nekik például a következőkben:

  • fizika és kémia (mérnöki szakra),
  • matematika (mérnöki és kereskedelmi szakra),
  • gazdaság és kereskedelem (kereskedelmi szakra és gazdaságtudományokra),
  • idegen nyelvek, főként angol és német (bölcsészettudományokra),
  • történelem, földrajz és általános műveltség (politikatudományokra és történelem szakra),
  • magyar nyelv és irodalom (média és kommunikáció szakra),
  • informatika

Tehát minél magasabb szinten tanulunk, annál változatosabb a kínálat a korrepetitorokat nézve. Ahhoz, hogy elérjük azt a célt, amit a pályaválasztáskor kitűztünk magunk elé, érdemes mindent bebiztosítani, hogy még nagyobb esélyünk legyen bejutni arra az egyetemre, amit kinéztünk.

Persze az is egyértelmű, hogy a különórák nem csak addig jók, amíg bejutunk a kiszemelt egyetemre. A felsőoktatásban megmaradni nagyon nehéz és a korrepetitor segítséget nyújthat az egyetemi éveink alatt is.

Az egyetemen, ha lehet, még magasabbak az elvárások és még gyorsabb a tempó, mint előtte bármikor. Nyugodtan forduljon tehát korrepetitorhoz és használja ki a pedagógiának ezt a különleges módját egyetemi évei alatt is!

>

A platform , amely összeköti a magántanárokat és a tanulni vágyókat

Első óra ingyenes

Tetszett ez a cikk? Értékeld!

5,00 (1 rating(s))
Loading...

Nati

Rajongó típusú párizsi egyetemista vagyok, leendő csokiboltos, nyelvész, műfordító, zeneszerző, meg persze szépségkirálynő, hogy én is kívánhassak világbékét.