Előre figyelmeztetünk, a kétnyelvűvé válás nem megy egyik napról a másikra.

Először is, a legfontosabb az, hogy rendszeresen gyakorolj.  Iratkozz be egy nyelvtanfolyamra vagy beszélgess rendszeresen angol anyanyelvűekkel, hogy elsajátítsd a nyelv alapjait és a gyakorlatban is hasznosítsd azt. Aztán ott van a többi megoldás is: például nézz filmeket és sorozatok eredeti nyelven vagy gyakorolj nyelvtani feladatokkal.

Cikkünk ötletei abban is segíthetnek, hogy felkészülj a számos angol megmérettetés egyikére Shakespeare nyelvéből (TOEIC, TOEFL, IELTS, angol érettségi stb.).

A fonetika, a szóbeli vagy írásbeli szövegértés, angol igeidők, módbeli segédigék, az angol kiejtés, angol ragozás, intonáció, rendhagyó igék megtanulása időt és motivációt igényel.

Tanuld az angolt magánórán, nyelviskolában vagy önállóan, a nyelvtani gyakorlatok hatékony támogatást nyújtanak, ahhoz, hogy fejlődj angolból és elsajátítsd az nyelvtant. Íme néhány tipp, amik segítségével könnyedén memorizálhatsz új szavakat, haladhatsz nyelvtanból és könnyebben megtanulhatsz angolul angoltanárral vagy anélkül.

tanuló
Sokan küszködnek a nyelvtani szabályokkal.
A legjobb Angol nyelv tanárok elérhetőek
Zsolt
5
5 (14 vélemény)
Zsolt
5000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Melinda
5
5 (7 vélemény)
Melinda
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Nándor zsolt
5
5 (9 vélemény)
Nándor zsolt
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Lotti
5
5 (6 vélemény)
Lotti
5700Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Lida
5
5 (5 vélemény)
Lida
5000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Balázs
5
5 (12 vélemény)
Balázs
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Bettina
5
5 (7 vélemény)
Bettina
3500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Zsófia
5
5 (5 vélemény)
Zsófia
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Zsolt
5
5 (14 vélemény)
Zsolt
5000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Melinda
5
5 (7 vélemény)
Melinda
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Nándor zsolt
5
5 (9 vélemény)
Nándor zsolt
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Lotti
5
5 (6 vélemény)
Lotti
5700Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Lida
5
5 (5 vélemény)
Lida
5000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Balázs
5
5 (12 vélemény)
Balázs
4000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Bettina
5
5 (7 vélemény)
Bettina
3500Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Zsófia
5
5 (5 vélemény)
Zsófia
6000Ft
/óra
Gift icon
1. óra ingyenes!
Gyerünk!

Mi is az a nyelvtan?

Mielőtt belevágnál a nyelvtani gyakorlatokba, kezdjük azzal, hogy megértjük, mi is az a nyelvtan, és mi is tartozik alá? Mert a nyelvtan mindig is meglehetősen homályos kategória volt, amibe hajlamosak voltunk mindent bedobálni. Ezért meg kell értenünk a határait.A szótári szerint a nyelvtan a következőképpen definiálható:Az írott vagy beszélt nyelv javítását, szabványosítását szabályozó szabályok összessége.Egy adott nyelvre jellemző nyelvi struktúrák halmaza; ezeknek a struktúráknak és a nyelv működésének leírása. Nem tévesztendő össze a szintaxissal, ami „a szavakból mondatalkotás szabályrendszere.” Tehát milyen típusú leckék alkotja a nyelvtanórákat?A nyelvtan az egyik legfontosabb összetevő az idegen nyelvtanulás során. Az angol nyelvtan nem mindig egyértelmű, és eléggé eltér a magyar nyelv szabályaitól. Az angol nyelvtan órák megkezdéséhez a tanárok azt javasolják, hogy nézd át az olyan pontokat, mint például a nagybetűk használata, a melléknevek ragozása, főnevek többes száma, számok, amik egyszerűbbek és könnyebben érthetőek, mint például az időegyeztetés.A tanulók ezután olyan rövid, de fontos szavakat is megtanulnak, mint az „any”, a „some” (néhány), ebben sokat segíthet, ha megtalálod a neked legmegfelelőbb nyelvkönyvet.

Az egyik legnehezebben megtanulható dolog, az olyan nyelvtani elemek, amik nem léteznek magyarul, például a „Present Perfect.” Ezeknek elsajátítása bizony időbe telhet. A legjobb módszer erre a folyamatos gyakorlás, aminek segítségével ezek a szabályok is rögzülnek. Angol nyelvtan: milyen különböző gyakorlatok léteznek? Az online vagy angol nyelvtani könyvekben található gyakorlatok lehetővé teszik a korábban tanult szabályok alkalmazását. Ezek segítségével ellenőrizheted, hogy valóban elsajátítottad-e a készségeket, és így tudni fogod, hogy mit kell még egyszer átnézni. Akár a neten, akár nyomtatott könyvek segítségével gyakorolsz, sokféle visszatérő feladattal találkozhatsz.

Mondat kiegészítés az angol nyelvtan szabályai alapján

Ez az egyik leggyakoribb feladat, amivel a nyelvtani munkafüzetekben találkozhatsz. Ez abból áll, hogy ki kell egészítened egy mondatot, amiben hiányzó szavak vannak. Gyakran több megoldás közül kell választanod, így alkalmazva a korábban tanultakat. Például választanod kell a „some” és az „any” között. A mondatok befejezése után nem kell mást tenned, mint hátralapoznod a megoldásokhoz, és ellenőrizni a válaszaidat. 

Magyarról angolra és angolról magyarra fordítás

Ehhez a gyakorlathoz már rendelkeznünk kell egy minimális ismerettel és szókinccsel.Arról van szó, hogy mondatokat vagy szövegrészleteket kell egyik nyelvről a másikra fordítanod. Ezért ismerni kell a mondatot alkotó összes szót és azok jelentését. A fordításban kétféle gyakorlat létezik. Az angolról magyarra fordítás, illetve a magyarról angolra fordítás. Az utóbbi nyilván nehezebb, hiszen az idegen nyelven való szövegalkotás jóval nehezebb, mint a szövegértés.Ezek a gyakorlatok lehetővé teszik, hogy lásd, valójában milyen szinten vagy angolból, segít jobban megismerni a mondatok szerkezetét, és a nyelvvizsga felkészülésben is fontos szerepet játszhat. 

Válaszadás

Egyes gyakorlatok egyszerű alapkérdések megválaszolását javasolják. Olyan kérdésekre gondolj, mint a „What’s your name?” („mi a neved?”) Ilyenkor nem elég megérteni a mondatot. Azt is tudnod kell, hogyan válaszolj rájuk, és ismerned kell a használandó szerkezetet. Ez a gyakorlat, több munkát és ismeret igényel, mint a mondatok egyszerű befejezése.

Hallott szöveg lejegyzése

Az angol kiejtés elsajátításának érdekében egyes angoltanárok és CD-ket, vagy online hanganyagokat tartalmazó tankönyvek azt javasolják, hogy jegyezz le egy beszélgetést vagy egyszerű mondatokat egy hangfelvételről. Ez lehetővé teszi, hogy szinte valós helyzetben figyeld meg az apró nyelvtani szavak használatát.

cd
Jó gyakorlat lehet a nyelvtanuló CD-n levő hanganyag lejegyzése.

 Az angol nyelvtan alapjai

Mi a nyelvtani feladatok lényege? Tudnod kell, hogy egy bizonyos szinttől meglehetősen gyakori az egyszerű nyelvtani gyakorlatok csökkentése. Az angol nyelvtan szabályai ezután beépülnek a szövegalkotásba vagy a szövegértési gyakorlatokba. Az angol nyelvű gyakorlatokat ezért gyakran az alapvető szabályok elsajátítására szolgálnak és a kezdőket vagy középhaladókat célozzákMutatkozz be angolul Az angol nyelvű bemutatkozás gyakran az első dolog, amit megtanulunk az iskolában vagy a magántanárunkkal. Ez az egyszerű gyakorlat tehetővé teszik a nyelvtan alapjainak elsajátítását, illetve azt is, hogy egyszerűen kommunikálj angolul beszélőkkel.A tanulók ezen keresztül megtanulhatják például a számokat és azt hogyan beszéljenek a korukról. Angolul, mint magyarul is a „to be” (azaz lenni) igét használják életkoruk kifejezésére. Például: I am sixteen (years old.) Tizenhat (éves) vagyok. Keresztnév, életkor, lakóhely, nemzetiség, szakma, ízlések, a bemutatkozás több téma megértését is lehetővé teszi.

Tanulj meg egyszerű mondatot alkotni

Amikor elkezdesz megismerkedni az angol nyelvtannal, először meg kell tanulnod egy mondat felépítését. Az egyszerű mondatok a magyarhoz hasonlóan alanyból, igéből és bővítményekből állnak.Az egyszerű mondatok lehetővé teszik a kezdők számára, hogy világosan és egyszerűen fejezzék ki magukat, ami elengedhetetlen alapja az angol ragozásnak.Idővel egy kicsit bonyolultabb nyelvtani szabályokat is megtanulnak, például negatív mondatokat is összerakni, ami elég egyszerű, hiszen csak a „not” („nem”) szócskát kell a megfelelő helyre (a segédige után) beilleszteni. Ha megismerted a mondat szerkezetét és szabályait, sokkal gyorsabban fogsz haladni.

Kérdés feltevése

Az angol kérdő mondat felépítése néha nem a legegyszerűbb.Ahhoz, hogy koherens mondatokat tudj kialakítani, meg kell értened az angol kérdő mondat alapmechanizmusát.Hiszen a kérdések angolul is nagyon fontosak, főleg ha úgy döntesz, hogy egy angol nyelvű országba utazol. A jól feltelt kérdések például lehetővé teszik, hogy útbaigazítást kérj az utcán.A legfontosabb alapszabály a következő, mivel az angol szórend igen kötött a kérdésben mindig ilyen sorrendben szerepelnek a szavak: kérdőszó (ez opcionális) + segédige + alany + ige + bővítmények

Ha ezt jól az emlékezetedbe vésed, bármilyen kérdést feltehetsz angolul. Legyen az múlt, jelen, jövő, present perfect….

A névelők

Hogyan tanulhatjuk meg, mikor használjuk az „a”, „an” vagy „the” szavakat?Az angol nyelv névelőinek helyes használata az egyik fontos lépés, amit meg kell tennünk ahhoz, hogy jobban beszéljünk angolul. Ezért meg kell értenünk, hogyan működnek ezek a kis szavak, amiket olyan gyakran hallunk az angolul nézett filmekben vagy az angol dalokban.A névelőket, mint magyarban is a főnevek elé helyezzük.Míg az „a” a mássalhangzóval kezdődő főnév előtt áll, az „an” a magánhangzóval kezdődő főnév előtt használatos. (Ez ugyanaz a logika, amivel mi az „a”-t és „az”-t használjuk.” Ez a határozatlan névelő, (mint magyarul az „egy”), a „the” pedig a határozott névelő, (mint magyarul az „a/az.”)Még rengeteg más szabály létezik a névelők megértésére és használatára. A legjobb gyakorlat az, ha tudatosan odafigyelsz arra, az angolok mikor használják őket.

A melléknevek

Az angol melléknevek használata elég egyszerű más idegen nyelvel összehasonlítva. Az olasszal, franciával, stb ellentétben a melléknév változatlan, nincs különbség a nyelvtani nemek között (ezek nem léteznek az angolban) vagy az egyes és többes szám között. Más szóval nem kell egyeztetned a főnévvel, sem nemben, sem számában.

A melléknév (a latin nyelvekkel ellentétben, de a magyarhoz hasonlóan) a főnév elé kerül. A „zöld alma” egyszerűen „green apple.” A középfok és felsőfokú ragozás már egy kicsivel több gyakorlást igényel, mert ez egy fokkal bonyolultabb, mint magyarul, de ha megértetted az alapelvet, és elvégeztél néhány nyelvtani feladatot, ez is biztos simán fog menni.A fordítás is jó módja lehet a melléknevek használatának gyakorlásához.

Számnevek

A számok általában az egyik első dolog, amivel angol órán megismerkedsz. Például, amikor megtanulod , hogyan kérdezd meg valakitől, hány éves, vagy hogyan mondd meg a saját életkorodat.A számok az idő leolvasásánál vagy a dátum megadásánál is használatosak. Nincs titok: csak meg kell tanulnod a szabályokat. Ehhez ismét segítségül hívhatod a fordítást vagy a gyakorló könyvedben található feladatokat. 

laptop
Az internet segítségével szinte végtelen mennyiségű feladathoz férhetsz hozzá.

Hol találok angol nyelvtani gyakorlatokat?

Angol tanuláshoz, a beszéd, a nyelvtan és szókincs elsajátításához számos forrás áll rendelkezésre.Rengeteg ingyenes nyelvtanfolyamot találhatsz online, angolból pedig az átlagnál is több segítséget kaphatsz.  Az angol online tanulás modern életünk egyik legjobb vele járója, hiszen az otthonod kényelméből, a saját ritmusodban haladhatsz. Angol szókincs, névmások, elöljárószavak, rendhagyó igék, angol kifejezések... Információban nincs hiány.Legyen szó az üzleti angol nyelvtudásod tökéletesítéséről, Rihanna dalainak megértéséről vagy egyszerűen az angol levelezőtársad lenyűgözéséről, bármi jó ok arra, hogy belevágj az angolba.De hol találod meg ezeket a gyakorlatokat, és hogyan sajátítsd el az angol nyelvtant?

Rengeteg weboldal kínál nyelvtani gyakorlatokat, így gyakorolhatsz anélkül, hogy feltétlenül nyelviskolába vagy magántanárhoz kéne járnod. A weboldalak használata nagyon sok előnnyel jár.Ott van például az 5percangol.hu, a jól ismert magazin online kiegészítése, ahol sok érdekes cikket és hasznos gyakorlatot találhatsz. Az oldalon kiválaszthatod, milyen nyelvtani területen vagy kompetencián szeretnél dolgozni, és így megfelelő gyakorlatokat tudsz végezni. A különböző alkalmazások szórakoztató módja lehet a nyelvtanulásnak, csak meg kell találnod azt, ami a legjobban neked való. Kísérletezz nyugodtan. Ott van például a jól ismert „DuoLingo,” ami lehetővé teszi, hogy egy kis napi idő ráfordítással szinte bármilyen idegen nyelvet megtanulj (kínai, japán, arab… ismerkedj nyugodtan az egzotikusabb nyelvekkel).

Ha véletlenül elfelejtenéd a napi leckét, Duo még emlékeztetőt is küld, ami lehetővé teszi, hogy töretlenül haladj az angol nyelvtannal.Az új technológiák azonban nem az egyetlen módja annak, hogy angol nyelvtanórákat vegyél, vagy gyakorlatokat végezz. A nyomtatott angol tankönyvek is nagyon hasznos gyakorlatokat kínálnak.Kicsit kevésbé interaktív, mint az alkalmazások, de itt is annyiszor végzed el a gyakorlatot, ahányszor szeretnéd. Irány a könyvtár, böngészd át a nyelvtanulás szekciót, hogy megtaláld, amire szükséged van. Ha szeretnél inkább beruházni egy könyvbe, hogy bármikor újra elővehesd és forgathasd, a könyvesboltok és eladóik nagyon jó tanácsokat tudnak adni.

>

A platform , amely összeköti a magántanárokat és a tanulni vágyókat

Első óra ingyenes

Tetszett ez a cikk? Értékeld!

5,00 (1 rating(s))
Loading...

Fanni

Szenvedélyem a nyelvtanulás és a zene, de mindig készen állok új dolgokat felfedezni. Futás, jóga, kirándulás – bármi jöhet, ami izgalmas és tágítja a látóköröm.