A korrepetálás napjainkban egy nagyon bevett szokás, ám rengeteg szülő, a média és a diákok is helytelenül használják a fogalmat. De mi is a korrepetálás valójában? Kinek nagyobb segítség, önnek vagy a gyermekének? 

Fontos tudnivaló, hogy a házi korrepetálásnak több fajtája van. De vajon mi az, ami ezekbe nem tartozik bele? Ebben a Superprofos cikkben mindent megtudhat a korrepetálás két fajtájáról: az iskolai korrepetálásról és a magánórákról.

A legjobb tanárok elérhetőek
Gyerünk!

Mi is a definíciója a korrepetálásnak?

Valahányszor meghalljuk a korrepetálás szót, egy nagyon általános kép jelenik meg előttünk: a magántanár és diákja az íróasztalnál, a tanuló otthonában. Ez a korrepetálás hagyományos módja. De hogyan definiáljuk a korrepetálást magát? Az idegen szavak szótára szerint a korrepetálás “valamely tantárgyból különóra, magánóra”. A francia wikipédia ennél egy részletesebb jelentést kínál: “a korrepetálás egy személyre szabott, rövid vagy hosszabb ideig tartó segítség azon diákok számára, akiknek szükségük van arra, hogy kiegészítsék az iskolai keretek között elsajátított tananyagot.” Ez a részletesebb definíció rávilágít a házi korrepetálás két fontos részletére:

az idő: lehet alig néhány különóra pár héten keresztül egy bizonyos cél eléréséért, de tarthat hónapokon vagy egy egész iskolaéven keresztül is. Ebben az esetben a tanár folyamatos segítséget nyújt és lehetősége van arra, hogy megfigyelje a diák fejlődését. 

az iskolai tananyag kiegészítése: a különórák alkalmával a tanár pótoljaész kiegészíti  a néha csak felületesen átadott tudást.

A korrepetálás eredete

A korrepetálás kezdete és eredeti feladata nehezen megfogható, a fejlődése az idők során viszont sokkal jobban megfigyelhető.

Az a néhány generáció, akiknek a személyre szabott korrepetálás még nem adatott meg, valószínűleg jól emlékeznek a tanulószobában eltöltött időre. Akkoriban minden diák órarendjében meg volt adva az az időpont, amikor a tanulószobában tanulhattak, ismételhettek vagy befejezhették a házi feladataikat. A jelen lévő tanár vagy felügyelő legjobb tudása szerint segítséget nyújtott a diákoknak. Egyes iskolákban ez egy a mai napig bevett szokás. 

korrepetálás szülőkkel
A szülőknek ma már kevesebb idejük van segíteni a házi feladatban, mint régen

Az idők során azonban az állami iskolai segítségnyújtás átalakult magánúton való korrepetálássá. Megjelent a magántanár mint foglalkozás, amit a szülők egyre többször választottak, ennek a változásnak főbb okai:

a dolgozó anyák aránya nagyobb, mint ezelőtt bármikor

a szülők egyre később érnek haza a munkából, ezáltal kevés idejük van segíteni a házi feladatban.

A legjobb tanárok elérhetőek
Gyerünk!

Az állami oktatás privát támogatása

A korrepetálás sikere nemcsak a növekvő igénynek, hanem, valljuk be, a szülők aggodalmának is köszönhető. Matematika, idegen nyelvek (angol, spanyol, német, francia), történelem, földrajz, fizika, kémia, biológia, magyar… Tagadhatatlan, hogy van hová fejlődnie az oktatási rendszernek ezen tárgyak tanításában. Az utóbbi években az oktatási színvonal és az általános műveltség is rosszabb tendenciát mutat. Balla István 2016-os HVG-s cikkje szerint például “hat éve csak romlik az oktatás, pedig addig is rémes volt”.

De többen is konstatálták és bizonyították is a színvonal romlását. Ez a korrepetálás elterjedését eredményezte, ami egyfajta kiegészítést nyújt az állami oktatás mellé. Sokan összehasonlítják az iskolák eredményességét a magánórákéval, de szerintünk a kettő inkább kiegészíti egymást. A korrepetálás privatizációjával a diákok gyorsabban fel tudnak zárkózni és ezáltal kevesebben buknak meg.

iskola és magántanár
Az iskolai órák és a magántanárok kiegészítik egymást, amellyel a tanuló jobb eredményt érhet el

Általános iskolában, gimnáziumban, közvetlenül az érettségi előtt és még az egyetem alatt is hasznos tud lenni a korrepetálás, mert úgy tudja újra átadni és kiegészíteni az iskolában elsajátított tananyagot, hogy el tud térni a tantervtől. Különféle tankönyvek és források, viták a diákkal… a korrepetálás szabadsága és előnye a tanterv kereteinek túllépésében rejlik.

Ám ténylegesen a személyre szabott tanítás az iskolai tananyag kiegészítésének legfontosabb szempontja. Egy iskolai matematikaórán, vagy igazából bármely órán, a tanárnak egy standard, mind a harmincvalahány tanulónak megfelelő órát kell tartania.

Ezzel ellentétben a házi korrepetitor a vele szemben ülő tanulóhoz igazítja az órát. Milyen szinten van? Mit ért és mit nem? Milyen a személyisége? Milyen szintű tiszteletet mutat? Mennyire érdekli a tanulás? Vajon van-e valamilyen pszichológiai gátja ennek a bizonyos tantárgynak az elsajátításában? Összefoglalva: a házi korrepetálás az iskola által hagyott negatív érzéseket is segít feloldani.

Korrepetálás: a házi feladatoktól a felzárkóztatásig

Azon szülők számára, akiknek a korrepetálás fogalma még nem teljesen világos elmondanám, hogy egy egészen változatos szolgáltatásról van szó.

Kezdjük például a híres-hírhedt házi feladatokkal. Alsóban, felsőben és persze a gimnázium alatt is a gyerekeket néha egészen elborítja a rengeteg iskolai tennivaló. És, mint ahogyan azt korábban kifejtettük, a szülőknek nem mindig van idejük segíteni. Miért is ne vegyünk fel tehát egy magántanárt, aki ezt meg tudja tenni?

A házi feladatok egy egészen nagy részét teszik ki a tanévnek, hiszen általuk a diákok jobban elsajátítják és gyakorolják a tananyagot. Ezért egy egészen formabontó megoldás, hogy gyermekünk egy tanár segítségével oldja meg őket, néhány tantárgyból akár egészen a tanév végéig. A cél? Nem akarjuk, hogy gyermekünk megbukjon, sőt, szeretnénk, ha jobb jegyei lennének.

A korrepetálás célja a felzárkóztatás is, sőt, gyakran csak erről van szó. Amikor gyermekünk bukásra áll egy tárgyból vagy pszichológiai nehézségei akadnak egy tárggyal, meg kell hoznunk a döntést, hogy elkerülje az évismétlést. A korrepetálás gyakran fizetős, főképp, hiszen az iskolai tanároknak nincsen idejük segíteni minden diáknak egyesével megtalálni a probléma forrását.

Egy magántanár viszont ezt is megteheti. A tanár és a diák, az előbbi pedagógiai tudásának segítségével együtt ki tudják bogozni a csomókat, melyek gátolják a tudás szabad folyását, és fel tudják zárkóztatni az utóbbit. Ez a korrepetálás sikerének titka.

Ez a felzárkóztatás lehet rövid- vagy hosszútávú, általában beletelik egy kis időbe, mire a tanuló végre elsajátítja a tananyagot és az újonnan megtanult módszereket.

Miben különbözik a felkészítő óráktól?

Az előbbiekben megnéztük tehát a házi korrepetálás feladatát és változatos szolgáltatásait. Van azonban még egy fogalom, amit hibásan össze szoktunk kötni vele, ez pedig a felkészítő órák fogalma. De vajon mi is a különbség e kettő között?

egyetemre felkészülés
Rengeteg gimnazista jár magánórákra, hogy emelt szintű érettségire készüljenek fel

Felkészítő órának hívjuk azt, aminek a célja, hogy bekerüljünk jobb, nevesebb oktatási intézményekbe. Napjainkban egyre többen diplomát szeretnének szerezni, egy alapképzés elvégzése lassan már a minimum elvárás. Így viszont nagyobb a versenyhelyzet és érdemesebb bekerülni jobb nevű egyetemekre, ahol aztán a legjobb  tanulmányi átlagot produkálni. Ebben segítenek a felkészítő órák, ahol a legtöbb tanulónak nincsenek igazán tanulási nehézségei, sőt, néha átlagon felül teljesítenek az iskolában. A felkészítés célja:

  • jobb tanulmányi átlag,
  • a felvételire való felkészítés,
  • a fontosabb vizsgákra, például az érettségire való felkészítés,
  • és ezáltal a jobb, nevesebb egyetemekre való bejutás bebiztosítása.

Miben különbözik a különóráktól?

Az előbbiekből kiindulva, a házi korrepetálást hajlamosak vagyunk összekeverni a különórákkal is, pedig a kettő teljesen különböző és nem minden tanárnak van képesítése mindkettőre.

A legegyszerűbb magyarázat: a házi vagy online korrepetálás, mint ahogy azt már kifejtettük korábban, elsősorban a házi feladatok megoldására és a tanulmányi nehézségek leküzdésére fekteti a hangsúlyt. Ezzel szemben a különórák sokkal könnyedebbek, hiszen elsősorban a tanulás öröméért veszünk részt rajtuk. A tanuló új ismeretekre tesz szert, gondolkozik, felelősséget és új módszereket tanul. A korrepetálás rugalmasságából kifolyólag teljesen személyre szabott.

>

A platform , amely összeköti a magántanárokat és a tanulni vágyókat

Első óra ingyenes

Tetszett ez a cikk? Értékeld!

5,00 (1 rating(s))
Loading...

Nati

Rajongó típusú párizsi egyetemista vagyok, leendő csokiboltos, nyelvész, műfordító, zeneszerző, meg persze szépségkirálynő, hogy én is kívánhassak világbékét.